facebook  twitter

Povremeno – ad hoc volontiranje

Ad hoc volontiranje – volonterske aktivnosti koje se realizuju jednokratno i traju par sati u toku jednog dana. Ovakva vrsta organizovanja je karakteristična za rješavanje trenutnih problema u lokalnoj zajednici.

Kratkoročno volontiranje – angažman koji ne podrazumijeva kontinuitet.

Za razliku od dugoročnog volontiranja, u ovu grupu se ubrajaju ljudi koji su spremni da posvete tačno određeno, uglavnom kraće, vrijeme nekoj ideji ili programu, a uglavnom sa ciljem da njihovo lično učešće u volonterskim programima bude prepoznato i da po završetku datog perioda volontiranja nastavljaju dalje sopstvene aktivnosti u skladu sa trenutnim interesovanjima i željama. Bitne karakteristike koje ovaj vid volonterskograda nosi su:

  • posvećenost ideji ili programu, ali ne u mjeri u kojoj je to slučaj kod dugoročnog volontiranja;
  • uključenje volontera se uglavnom zasniva na regrutnim kampanjama organizatora volonterskih programa;
  • očekivanje jasno definisanog opisa posla, sa naglašenim radnim vremenom i ukupnim trajanjem volonterskog rada;
  • interesovanje samo za one poslove koji su u skladu sa ličnim željama i potrebama volontera.

Ovaj vid volontiranja se uglavnom manifestuje prilikom realizovanja kampanja i aktivnosti koji imaju jasno određen vremenski rok. Kratkoročno volontiranje je karakteristično za rad civilnog sektora, mada ga ima i u drugim oblastima društva, ali ne u tolikoj mjeri.

Dobar primjer kratkoročnog volontiranja je program međunarodnih volonterskih kampova.