facebook  twitter

Volontiraj u Zidu

Ovo je strana svih novih volontera ADP-Zida.

Ovo je rezultat njihove kreativnosti i dozivljaj volontiranja.

KONKURS

18 nov 2014

Godišnja nagrada za volonterizam

Nevladina organizacija Mladi istraživači Srbije u saradnji sa lokalnim partnerima i uz podršku Ministarstva omladine i sporta Srbije organizuje volonterske kampove u opštinama koje su stradale u ovogodišnjim poplavama.

Volonterski servis Republike Srpske u narednom periodu organizuje dva volonterska radna kampa pod nazivom ,,Srce, ruke, lopate“, svrha kampova je da se pomogne u oporavku područja koja su stradala u ovogodišnjim poplavama.

Opšti uslovi

U Volonterski centar ADP – Zid (u daljem tekstu: ADP-Zid) mogu da se učlane svi koji imaju više od 18 godina, a elementarno poznaju engleski jezik (odnosno odgovarajući jezik kampa).

Pretraga kampova

24 apr 2014

Volonterski kampovi su najljepsi, najzanimljiviji i najeftiniji nacin za putovanje i upoznavanje drugih zemalja i predjela. OVDJE možete da pretražite kampove. Imate mogućnost da pretražite preko dvije različite mreže.

 Kada je volontiranje u pitanju postoje razne predrasude da je to džabni rad, ekspolatacija, vid manipulacije. Skoro da nema volontera koji nije naišao na stereotipe: volonteri su zloupotrebljeni, volontiranje je gubljenje vremena, ne služi ničemu.

Volontiranje u inostrasntvu, kao i kod nas, može biti kratkoročno ili dugovorčno. Dugročni programi kao što su EVS (Evropski volonterski servis) ili LTS (servis dugoročnog volontiranja) su znimljivi za lično usavršavanje i bolje upoznavanje svojih mogućnosti. U programu LTS pokriveni su troškovi smještaja i hrane dok troškove puta snosite sami, ponuda je zastupljena sa svih kontinenata. Ponudu možete da zatražite emailom ili da nas posjetite.

Volonterizmu, kao ideji, i kao obliku participacije građana u procesima razvoja zajednice, posvećuje se sve više pažnje na globalnom nivou. U skladu sa tim, Ujedinjene nacije (1985.god.) 05. Decembar su proglasile za Međunarodni dan volontera, a 2001. godina je bila proglašena Međunarodnom godinom volontera.Dok je 2011. bila  godina volontiranja u Evropi.

Volontiranje u najširem smislu se definiše kao neprofitna i neplaćena aktivnost kojom pojedinci doprinose dobrobiti svoje zajednice i cijelog društva.