facebook  twitter

Sadržaj tretmana

13 feb 2017
31796 puta

Tretman se sprovodi po specijalizovanom planu i programu rada, a sastoji se iz:

  • indvidilanih terapijskih seansi u trajanju u prosjeku 1h (u prvih par mjeseci tretmana osoba u skladu sa svojim mogućnostima dolazi 2-3 puta nedjeljno na trepijske seanse, nakon čega se u skladu sa stanjem klijenta učestalost seansi
  • smanjuje na minimum jednu nedjeljno)
  • porodičnih terapisjkih seansi (po potrebi)
  • grupnih terapijskih seansi sa ostalim klijentima na tretmanu(1 put mjesečno u trajanju u prosjeku 3h)
  • grupa samopomoći i podrške (1 put nedjeljno u trajanju u prosjeku 2h)
  • grupnih psiho-socijalnih radionica (minimum 1 mjesečno u trajanju od 2h)
  • rekreativno-radne terapije

24h SOS linije - podrška u vidu dostupnosti psihologa za telefonski poziv u slučaju krize koju osoba ne može sama da savlada

Za bolesti zavisnosti se smatra da je potrebno da prođe 5 godina apstinencije da bi se reklo da je osoba izliječena, pa je stoga potrebno da osoba s vremena na vrijeme dolazi na kontrolne preglede i nakon završene prve godine dana tretmana.

Naročitu podršku klijenatima, pored samog tretmana predstavljaju i Grupe samopomoći i to što imaju i 24h podršku u smislu da su telefoni naših terapeuta uvijek dostupni u slučaju krize, pa se više ne moraju sami suočavati sa svojim problemom kao što su ranije, prije početka tretmana.