facebook  twitter

Tretman

10 feb 2017
41516 puta

U Savjetovalištu se sprovodi i specijalizovan, stručan i posebno osmišljen tretman za osobe koje kockaju na problematičnom i patološkom nivou tj koje su zavisne od kockanja i članove njihovih porodica. Tretman se sprovodi kroz individualne i grupne terapijske susrete i prilagođen je potrebama svakog klijenta, a sve u saradnji sa “Savjetovalištem Entera” iz Beograda. Tretman koji se sprovodi u Savjetovalištu omogućava osobi da nesmetano nastavi sa poslom, obrazovanjem ili sl, i ne mora biti izopštena iz porodice, što osobama koje imaju ovaj problem predstavlja naročitu prednost. Tretman sprovode stručna lica – psiholozi i psihoterapeuti, posebno edukovani za oblast zavisnosti, u skladu sa svim svjetskim najuspješnijim metodama, rješenjima ove problematike i standardima.

Prije početka tretmana potrebno je obaviti konsultacijski razgovor sa osobom koja ima problem sa kockanjem i/ili članovima porodice, a nakon njega se sprovodi dijagnostički pregled i testiranje osobe sa problemom kockanja nakon čega se procjenjuje na kojem nivou osoba kocka i predlažu se mjere za rješenje problema (predlaganje tretmana, po potrebi upućivanje na procjenu psihijatra i kliničkog psihologa, ljekara opšte prakse).

U Savjetovalištu kao i u većini sličnih institucija u svijetu, tretman patološkog kockanja traje godinu dana, a tretman problematičnog kockanja traje pola godine. Toliko je minimum potrebno da osoba postigne sljedeće ciljeve tretmana:

  • prekid daljeg kockanja - uspostavljanje apstinencije
  • otklanjanje ispoljenih posljedica (fizičke, psihičke , porodične, socijalne) – rehabilitacija
  • povratka u društvo i društveni život kao aktivnog, korisnog i društvenog člana - reintegracija.

Ciljevi koji su postavljeni na ovakav način ostvaruju se uspostavljanjem novog, zdravog i konstruktivnog načina života svih osoba koje su uključene u tretman, odnosno prekidom i promjenom starog a uspostavljanjem i usvajanjem novog, funcionalnog obrasca ponašanja.