facebook  twitter

Edukativne radionice - "Unaprijedi svoje vještine"

09 sep 2021
39614 puta

Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID (ADP-Zid) poziva sve mlade ljude od 15 do 23 godine starosti koji žele da ovo izazovno starosno doba ispune osnaživanjem svojih kapaciteta kako bi doprinijeli postizanju sopstvenih ciljeva da se prijave za učešće na tri edukativne radionice pod nazivom „Unaprijedi svoje vještine“. Radionice će se održati u Podgorici krajem septembra i početkom oktobra 2021. godine.

Kao polaznik/ca, upoznaćeš se sa sledećim temama:

Prva radionica se odnosi na temu razvijanja vještina prevazilaženja stresnih situacija, izgradnje samopouzdanja i izgradnje zdravih odnosa. Radionica će ti pomoći da identifikuješ i koristiš korake za efikasno rješavanje problema, kao i da se lakše snalaziš sa tehnikom rješavanja istih. Prepoznavanjem kvaliteta samopouzdanja razviće se i tvoj odnos prema socio-emocionalnim vještinama, kao i građenje odnosa sa sobom i svojim vršnjacima.

Druga radionica se odnosi na temu digitalne pismenosti i upotrebe društvenih mreža u svakodnevnom životu. Cilj ove radionice je da unaprijediš svoja znanja i vještine kako bi na najbolji način iskoristila/o benefite koji digitalni svijet pruža.

Treća radionica se odnosi na temu razvijanja kritičkog mišljenja i inovativnog razmišljanja kako bi mogao/la da prepoznaš određene probleme u zajednici i kako bi radila/o na kreiraju inovativnih rješenja.

Cilj seta radionica „Unaprijedi svoje vještine” je da učesnici budu u stanju da reflektuju svoje vještine, ponašanje i vrijednosti na širu zajednicu i na taj način pomognu u širenju pozitivnog primjera drugim mladim ljudima. Takođe, učesnici će imati priliku da čuju i vršnjačke edukatore koji su učestvovali u obuci „Razvoj socio-emocionalnih vještina”, koja je realizovana u februaru ove godine.

Edukativne radionice se realizuju u okviru projekta „SEVstrani mladi (Socio-emocionalne vještine)”, podržanog od strane Uprave za sport i mlade.

Online prijavni formular se nalazi OVDJE. Broj mjesta je ograničen!

Rok za prijavu je 16. septembar, a svi troškovi prevoza i smještaja će biti pokriveni za potvđene učesnike.

Radionice će biti organizovane uz poštovanje svih preporuka o suzbijanju pandemije covid-19 Instituta za javno zdravlje i Ministarstva zdravlja Crne Gore.

Za sve dodatne informacije o radionicama možeš nas kontaktirati putem mejl adrese hosting.zid@gmail.com.