facebook  twitter

Promocija zdravih stilova života

20 nov 2023
7723 puta

Da bi starija lica nakon penzionisanja živjela kvalitetno, u okruženju koje podstiče njihovo aktivno zdravo starenje neophodno je identifikovati njihove potrebe i razvijati aktivnosti u skladu sa njima.

Pored toga, neophodno je razgovarati, realizovati različite aktivnosti za starija lica, podsticati promociju aktivnog, produktivnog, zdravog i pozitivnog starenja; promociju očuvanja i podržavanja potencijala starijih lica da vode kvalitetan život i doprinose društvu u mjeri svojih mogućnosti i potreba; promociju starijih lica kao resurs za društveni i ekonomski razvoj; promociju diverzifikacije dostupnih usluga i njihovo prilagođavanje stvarnim potrebama starijih lica.

 

sajt

 

Kako bi doprinijeli kvalitetu ivota starijih lica i promovisali zdrave stilova života, organizovali smo zajedničke šetnje, druženja, aerobik za starija lica, ali isto tako podsticali i njihovo aktivno učešće u zajednici kroz ekološke akcije i sadnju drveća u okviru regionalne inicijative. Sve aktivnosti su realizovane u skladu sa mogućnostima starijih lica, uz visok stepen sigurnosti i zaštite, jer je zdravlje i blagostanje starijih lica na prvom mjestu.

 

407266827 122125933922061525 3088516621207023983 n