facebook  twitter

Edukativne radionice – Mape uma

03 nov 2023
6392 puta

Zdravo starenje je prioritet za cjelokupno društvo i zajednicu, jer na taj način svi doprinosimo boljoj i kvalitetnoj zajednici, pomažući starima pomažemo i sebi.

Zdravo starenje predstavlja donošenje zdravih odluka tokom života, kako bismo omogućili sebi da budemo i radimo ono što želimo u svim fazama svog života, uključujući starost. Zato je važno razviti svijest o starijoj populaciji kao neophodnom članu jedne zajednice, koji daje puno toga vrijednog i korisnog za svakog od nas.

Aktivno starenje ima više benefita za starije osobe, od kojih su glavne socijalna uključenost, pozitivan stav prema životu, zdravi stilovi života, više pokretljivosti, bolje mentalno i zdravstveno stanje, veći nivo samopouzdanja i korisnosti.

Resursi koje imaju stari ljudi su blago za sve nas, a poštovanje jedino što mi možemo da mi damo zauzvrat. Zato je adekvatna briga o njima jedini način da sačuvamo te resurse i povećamo ih tamo gdje je to moguće.
U cilju promocije aktivnog starenja i potencijala starijih lica, učesnici radionica su iskazali želju da i sami realizuju edukativne međugeneracijske aktivnosti i svoje znanje podijele sa svim zainteresovanim učesnicima radionica, kako sa svojim vršnjacima, tako i sa mlađim generacijama.

Danas je realizovana radionica – Slušanje i čitanje sa razumijevanjem i izrada mapa uma.

Zadovoljstvo nam je što su starija lica, učesnici naših radionica iskazali želju da i sami budu aktivni i sprovode radionice.