facebook  twitter

Kako smanjiti rizike na gradilištu

12 jan 2021
8417 puta

Građevinska industrija ostaje jedan od najopasnijih kopnenih poslova na svijetu. Čak i iskusni radnici mogu da pretpostave da će doživjeti ozbiljni incident jednom u svojoj karijeri. Evo naših preporuka kako da smanjite rizik na gradilištu.

Procjena opasnosti

Jedan od najvažnijih koraka ka smanjenju rizika jeste temeljna procjena svih rizika koji se nalaze na gradilištu - bilo od strane ovlašćenog stručnog savjetnika ili nadređenog na gradilištu. Poznavanje potencijalnih opasnosti i svih relevantnih faktora na gradilištu može da proizvede niz propisa usmjerenih ka bezbjednim radnim uslovima.

Uvjerite se da su radnici dobro obučeni

Došlo je do priliva nekvalifikovanih radnika na bezbrojnim gradilištima zbog ograničene ponude kvalifikovanih radnika. Pravilan trening je neophodan prije nego što stavite ovaj dio radne snage u opasnost. Obuka u korišćenju određene opreme, kao i edukacija kada nešto krene naopako, jeste veoma važna za bezbjednost.

Ne idite prečicama

Prečice pri izvršavanju postavki elektroinstalacija, zaštite od pada i rukovanju zapaljivim proizvodima mogu biti fatalne za radnike. Da biste pravilno odradili posao, pratite navedene korake i procedure.

Nošenje potrebne opreme za bezbjednost

Lična zaštitna oprema, ili LZO, je od suštinskog značaja za bilo koga ko radi na gradilištu. U najmanju ruku, svaki radnik treba da nosi šljem, lako uočljivu jaknu ili prsluk i čizme sa metalnim vrhom - svaka oprema mora biti u dobrom stanju.
Nekim specijalizovanim radnicima mogu zatrebati dodatne stavke lične zaštitne opreme, kao što su sigurnosne naočare, maske za lice ili čepovi za uši. Svaka relavantna lična zaštitna oprema mora biti nošena sve vrijeme dok je radnik na gradilištu.

Osigurajte svaki teret

Jedan od najčešćih opasnosti na gradilištima jeste mogućnost da vas udari ili ubije oprema ili potrošni materijal koji je pao. Taj dodatni trenutak podupiranja ili obezbjeđivanja tereta može da spasi život.

Ne žurite

Svako ima druge aktivnosti i dužnosti koje treba da obavi tokom radnog dana, i često, prvi impuls je da žurite kroz trenutni zadatak da biste što prije došli do sledećeg. Građevinarstvo zahtijeva koncentraciju i vrijeme da se svaki zadatak završi bezbedno i dobro. Nemojte žuriti i obavite posao kako treba.

Zaštitite se od opasnosti po zdravlje

Obezbijedite sveobuhvatni trening, ispravne alate i zaštitnu opremu za rukovanje hemikalijama, azbestom i različitim rastvaračima na gradilištu. Uvijek držite na vidnom mjestu istaknuto uputstvo koje naznačava odgovarajuće medicinske tretmane za hemijske povrede.

Nikada ne radite na opasnom gradilištu

Budite svjesni svog okruženja i rizika povezanih sa svojom opremom, provjeravajte uslove svaki dan, uzimajući u obzir habanje i ekološke faktore. Ako je rizik evidentan, nemojte raditi.

Uvijek koristite zaštitne barijere i ograde

Nemojte nikada odstranjivati barijere ili bezbjednosne funkcije sa opreme ili alata. Oni su postavljeni tu kao rješenja za protekla bezbjednosna pitanja, i trebaju da ostanu na mjestu za zaštitu radnika. Nemojte sklanjati barijere i ograde sa gradilišta sve dok se ne uvjerite da rizik po bezbjednost nije više prisutan.

Visinska zaštita

Padovi sa visine su uobičajeni izvori povreda, pa čak i smrtnih povreda na gradilištima. Dakle, vrlo je važno da bilo koja izdignuta platforma ima ogradu i rukohvate oko perimetra u cilju sprečavanja pada. Pristup ovim platformama treba da bude preko merdevina ili skela koje su pravilno postavljene i osigurane.

Na primjer, američka OSHA (Occupational Safety and Health Administration - Administracija za bezbjednost i zdravlje na radu) navodi da merdevine i druga oprema za rad na visinama ne treba da bude postavljena unutar radijusa od tri metara od elektičnih vodova. Druge države imaju svoja pravila, ali ovo se može posmatrati kao minimalni standard koji može da se ispuni.

Električna bezbjednost

Bilo koji radnici koji obavljaju svoje poslove u blizini električnih kablova i opreme treba da budu obučeni u izbjegavanju opasnosti koje prijete na gradilištima. Strujni udar može izazvati ozbiljne povrede ili čak smrt. Samo alati i oprema koji su nedavno testirani i obilježeni kao bezbjedni trebaju da se koriste, dok svi kablovi treba da budu jasno obilježeni tako da drugi budu svjesni rizika.

Održavanje opreme

Svu opremu treba održavati na redovnoj osnovi kako bi bili sigurni da je bezbjedna za upotrebu. Ako se alat pokvari, on može da izazove ozbiljnu štetu. Na primjer, cirkularna testera sa tupim diskom može se lako zakačiti za neki materijal, zbog čega testera može da se istrgne iz ruku operatera, što potencijalno može izazvati povredu.
Rutinske inspekcije sve opreme su obavezne, i bilo koji pokvareni alat treba odmah popraviti ili zamijeniti.
Nesreće na gradilištima su skupe, i na emotivnom i na finansijskom nivou.

Padovi i saplitanja

Padovi i saplitanja i dalje čine najveći uzrok povreda na radu u svim oblastima. Konkretno, pad sa visine je i dalje glavni faktor rizika, zbog čega su brige oko bezbjednosti skela, platforma, korišćenje merdevina i pokretnih platforma za podizanje još uvijek od takvog značaja.
Oblasti koje su iskopane, neuredne površine gdje je građevinski materijal ostavljen tako da se ljudi mogu saplesti o njega i uklanjanje otpada na gradilištima su doprinjeli nezgodama koji mogu dovesti do ozbiljnih povreda i, u nekim slučajevima, smrti.

Rizici od požara

Rizici od požara su uvijek problem na gradilištima i treba da postoje odgovarajuće odredbe za sprečavanje požara, kao i pravilne procedure u slučaju požara. Svaka skladištenja i upotreba opasnih ili zapaljivih materija se moraju uzeti u obzir.

Električna oprema

Električna oprema se uvijk u velikoj mjeri koristi na gradilištima, a imajući u vidu prirodu posla, ona se često izlaže vremenskim elementima i sve odgovarajuće mjere predostrožnosti treba preduzeti u odnosu na ovo, kao i osiguravanje da dolazni napon bude što je moguće niži. Takođe, treba obezbijediti da se sva takva oprema svakodnevno provjerava i da je u potpunosti u ispravnom stanju.

Zaštita od buke

Buka može biti prekomjerna sa svim raznim mašinama koje rade okolo, ali rukovodioci gradilišta često mogu smanjiti nivo buke tako što će organizovati redosled operacija mašina kako bi se smanjio broj radnika izloženih buci istovremeno i, naravno, odgovarajuća zaštita od buke u obliku čepova ili slušalica mora biti nošena.

 

 

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)