facebook  twitter

Forum - Osposobljavanje i podsticanje zapošljavanja mladih na lokalnom nivou

14 dec 2020
12378 puta

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid organizuje Forum u cilju uspostavljanja otvorenog i konstruktivnog dijaloga na temu lokalnih akcionih planova za zapošljavanje mladih i osposobljavanje mladih kroz radnu praksu. Forum će se održati u srijedu, 16. decembra 2020. godine, u hotelu “Hilton”, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 2, Podgorica, sa početkom u 11.00h. 

Ovim putem Vas sa zadovoljstvom pozivamo da prisustvujete Forumu i da date svoj osvrt na unaprijeđivanje ambijenta i podsticanje osposobljavanja mladih za zapošljivost, kao i kreiranja lokalnih akcionih planova za zapošljavanje mladih. Okrugli sto treba da doprinese razmjeni znanja i iskustava, kao i kreiranju i usvajanju predloga za unapređenje, kroz tematske oblasti:

  • Osposobljavanje za zapošljavanje; 
  • Lokalni akcioni planovi za zapošljavanje mladih.

Učešće na Forumu uzeće predstavnici ministarstava, relevantnih državnih institucija, kao i zainteresovanih strana iz privatnog i civilnog sektora.  

Mladi u zemljama zapadnog Balkana suočavaju se sa brojnim poteškoćama u procesu prelaska sa obrazovanja na tržište rada. Jedna od ključnih prepreka na koju nailaze je nedostatak vještina koje bi im pomogle da se kreću kroz savremeni i dinamični svijet rada i dobiju povoljan posao. Zapošljavanje mladih je goruće pitanje u zemljama zapadnog Balkana i prepoznat je neizmjeran značaj poboljšanja zapošljivosti mladih, posebno vještina koje posjeduju. 

Forum se organizuje u okviru projekta WeB4YES - Inicijativa organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za podršku zapošljavanju mladih, finansijski podržanog od strane Evropske unije.

Napominjemo da je događaj organizovan uz poštovanje smjernica Ministarstva zdravlja i vodeći se preporukama IJZCG.

Molimo Vas da Vaše prisustvo Forumu potvrdite najkasnije do utorka, 15. decembra 2020. godine na mail: politikezid@gmail.com

 

 

 

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid organizuje Forum u cilju uspostavljanja otvorenog i konstruktivnog dijaloga na temu lokalnih akcionih planova za zapošljavanje mladih i osposobljavanje mladih kroz radnu praksu. Forum će se održati u srijedu, 16. decembra 2020. godine, u hotelu “Hilton”, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 2, Podgorica, sa početkom u 11.00h.

Ovim putem Vas sa zadovoljstvom pozivamo da prisustvujete Forumu i da date svoj osvrt na unaprijeđivanje ambijenta i podsticanje osposobljavanja mladih za zapošljivost, kao i kreiranja lokalnih akcionih planova za zapošljavanje mladih. Okrugli sto treba da doprinese razmjeni znanja i iskustava, kao i kreiranju i usvajanju predloga za unapređenje, kroz tematske oblasti:

§  Osposobljavanje za zapošljavanje;

§  Lokalni akcioni planovi za zapošljavanje mladih.

Učešće na Forumu uzeće predstavnici ministarstava, relevantnih državnih institucija, kao i zainteresovanih strana iz privatnog i civilnog sektora.

Mladi u zemljama zapadnog Balkana suočavaju se sa brojnim poteškoćama u procesu prelaska sa obrazovanja na tržište rada. Jedna od ključnih prepreka na koju nailaze je nedostatak vještina koje bi im pomogle da se kreću kroz savremeni i dinamični svijet rada i dobiju povoljan posao. Zapošljavanje mladih je goruće pitanje u zemljama zapadnog Balkana i prepoznat je neizmjeran značaj poboljšanja zapošljivosti mladih, posebno vještina koje posjeduju.

Forum se organizuje u okviru projekta WeB4YES - Inicijativa organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za podršku zapošljavanju mladih, finansijski podržanog od strane Evropske unije.

Napominjemo da je događaj organizovan uz poštovanje smjernica Ministarstva zdravlja i vodeći se preporukama IJZCG.

Molimo Vas da Vaše prisustvo Forumu potvrdite najkasnije do utorka, 15. decembra 2020. godine na mail: politikezid@gmail.com