facebook  twitter

SEVstrani mladi

Nastojanje da budemo bolji i da radimo bolje, trebalo bi biti naš stalni fokus. Kontinuirano učenje nužno je za one koji žele dostići visine u bilo kom području. U nastavku navodimo najvažnije navike koje će vam pomoći u tome da razvijate inovativno razmišljanje.

Emocije se inače često pominju bez suviše razmišljanja. Reći da je neko emotivan je zaista pleonazam, jer svaki čovjek posjeduje emocije, pošto su nam one urođene. Način na koji se neko suočava sa emocijama, kako i koliko ih ispoljava i kako upravlja njima – ono su po čemu se ljudi međusobno razlikuju i predstavlja plodnu oblast u kojoj svako može „raditi na sebi“ i nadograđivati se.

Rad na sebi je ono što nikada ne prestaje. Posebno me raduje da sam ovog puta na sebi radila uz pomoć svojih vršnjaka. Neki su bili mlađi, neki stariji ali svi su me ponešto naučili.

Stres se najčešće određuje kao fiziološka i psihološka reakcija čovjeka na stimuluse iz okruženja. Za tu reakciju suštinsku važnost ima personalni doživljaj stresa, prije svega emocije koje stres izaziva kod pojedinca. To kako ćemo reagovati na stres zavisi od našeg iskustva, ličnih kapaciteta, trenutnog raspoloženja i od mnogih drugih svojstava naše ličnosti.

Socio-emocionalne vještine učenja su vještine vođenja pregovora, rješavanja konflikata, razmjene mišljenja i prihvatanja tuđih vrijednosti koje se razlikuju od vlastitih.

Kontrolisanje emocija je identifikovanje, upravljanje i odgovaranje na njih na način koji im dozvoljava da postanu korisni aspekti našeg unutrašnjeg iskustva. Kontrolisanje emocija je jedna od 28 transverzalnih vještina koje ti pomažu da izgradiš uspješniju karijeru.

Opšte prihvaćen ali pogrešan stav je da je za uspjeh potreban jedino intelekt! Naše škole i kultura oslanjaju se isključivo na akademske sposobnosti, zanemarujući emocionalnu inteligenciju i niz drugih osobina koje, takođe, u velikoj mjeri utiču na našu sudbinu i predstavljaju osnovnu pretpostavku za obrazovanje.

U periodu od 24. do 25. februara 2021. godine organizovana je dvodnevna obuka za vršnjačke edukatore na temu „Razvoj socio-emocionalnih vještina“ u hotelu Bošković.

ADP – Zid poziva sve mlade ljude od 15 do 23 godina starosti koji žele da ovo izazovno starosno doba ispune osnaživanjem svojih kapaciteta kako bi doprinijeli postizanju sopstvenih ciljeva da se prijave za učešće na projektu „SEVstrani mladi (Socio-emocionalne vještine)“ kojim želimo da istaknemo važnost razvoja socio-emocionalnih vještina kod mladih ljudi. Projekat će započeti dvodnevnom obukom vršnjačkih edukatora.

Predstavnici ADP-Zida Ana Bulatović i Vukašin Rakočević su 03. decembra 2020. godine posjetili JU Gimnaziju na Cetinju i govorili su o raznim projektima i aktivnostima koje planiraju da realizuju.