facebook  twitter

Javni skup "Pravo na adekvatno stanovanje", Herceg Novi, 04. april

05 apr 2019
10968 puta

U velikoj sali Skupštine Opštine Herceg Novi, 4. aprila 2019. godine, ADP-Zid, u saradnji s Opštinom Herceg Novi je organizovao javni skup na temu „Pravo na adekvatno stanovanje; Kako strateški doći do održivog lokalnog plana stanovanja?“: Skup je okupio predstavnike opštine Herceg Novi, kao i predstavnike organizacija civilnog društva i zainteresovani građani.

Javni skup su otvorili načelnica sekretarijata za lokalnu samoupravu Vesna Samardžić i izvršni direktor ADP-Zida Igor Milošević. Na skupu je predstavljena Situaciona analiza socijalnog stanovanja i njeni glavni nalazi, koji su bili u vezi stanja trenutnog stambenog fonda, problema i izazova s kojima se lokalne samouprave susreću u sprovođenju stambene politike, podaci po pojedinačnim opštinama, kao i preporuke kako unaprijediti stambenu politiku. Skup je obuhvatio i teme vezane za pravo na adekvatno stanovanje i potrebu za normatizovanjem ovog prava u pravnom sistemu Crne Gore i raspravljalo se o potrebi za sastavljanjem nove odluke o alternativnom smještaju. Prisutni su se nakon toga uključivali u diskusiju, i dali svoje prijedloge za poboljšanje stambene politike u Crnoj Gori. Ključni dio skupa se odnosio na mogućnosti kako unaprijediti lokalne planove stanovanja i bolje sprovoditi ovu politiku stanovanja na nivou lokalnih samouprava.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP-Zid) sprovodi aktivnosti u okviru projekta „Jačanje prava pristupa građanima pogođenim spornim politikama stanovanja i socijalno neosjetljiva privatizacija”. Projekat je započet u januaru 2018. i realizovaće se do januara 2020. godine.

Sljedeći skup je planiran za 17. april i održaće se u Budvi.