facebook  twitter

Kontakt tačka “Erasmus+, Youth in action”

ADP-Zid je u saradnji sa Salto SEE RC, Nacionalnom agencijom za zemlje Zapadnog Balkana za programe Erasmus+ i ESC, organizovao Nacionalni info dan o Evropskoj inicijativi za solidarnost (ESC) za organizacije/institucije koje žele da se uključe u ESC program i doprinesu ostvarivanju benefita kod mladih ljudi, kao i lokalnih zajednica.

Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid u saradnji sa Salto SEE RC, Nacionalnom agencijom za zemlje Zapadnog Balkana za programe Erasmus i ESC, organizuje Nacionalni info dan o Evropskoj inicijativi za solidarnost (ESC), 29. jula, u hotelu „CentreVille“ u Podgorici, sa početkom u 11.00 časova.

Milena učestvuje u volonterskom projektu u Malagi u okviru EU programa Evropska inicijativa za solidarnost/European Solidarity Corps, a mi vam prenosimo njenu priču i iskustvo.

Virna je trenutno u Austriji u okviru Evropske inicijative za solidarnost. U trenutku kada je cijeli svijet na kratko usporio, programi teku i projekti se odvijaju nesmetano, koristeći online platforme i alate.

Erasmus+ Nacionalna agencija Njemačke organizuje trening Let's go civic! Youth Exchanges for Civic Engagement, koji je namijenjen omladinskim radnicima u cilju integrisanja građanskog obrazovanja u omladinski rad i omladinske razmjene.

Erasmus+ Nacionalna agencija Letonije u partnerstvu sa SALTO South East Europe and Culture Diversity Resource Centres, organizuje trening "Eutopia" Diversity in a Changing Europe - Creative lab for Rethinking Diversity in Youth Work koji je namijenjen omladinskim radnicima.

SALTO SEE RC je objavio listu aktivnosti koje će se realizovati tokom 2020 godine!

U Budvi će se u period od 6-9. aprila održati Treći Europe-Western Balkan Youth Meeting koji će okupiti omladinske radnike, predstavnike evropskih i regionalnih institucija i eksperte iz zemalja Zapadnog Balkana i zemalja članica EU.

Value Fair 2020 ima za cilj da pomogne akterima u oblasti omladinskog rada u dijeljenju, razumijevanju i istraživanju vrijednosti kroz neformalno obrazovanje (NFE). Događaj je fokusiran na to kako se prevode, promovišu i prenose sljedeće vrijednosti: učešće, održivost, empatija, inkluzija i jednakost.

SALTO SEE konsultativni sastanak održan je u periodu od 26-28. januara 2020. u Velesu i okupio je predstavnike Kontakt tačaka, akreditore, eksperte i trenere.