facebook  twitter

KAKO MLADI SA INVALIDITETOM MOGU DA SE UKLJUČE I VODE TURIZAM U ZAJEDNICI KROZ SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO

07 mar 2023
1613 puta

Preduzetništvo i samozapošljavanje mogu biti vrijedne i održive opcije za mlade ljude sa invaliditetom koji žele da uđu na tržište rada.Kako postoje dokazi da je sve više mladih ljudi sa invaliditetom orijentisano na samozapošljavanje, istraživanje Evropske Unije o prihodima i životnim uslovima (EU-SILC) sugeriše da je vjerovatnoća da će osobe sa invaliditetom biti samozaposlene jednaka vjerovatnoći koju imaju osobe bez invaliditeta. Ovi brojevi su veći u zemljama južne Evrope poput Grčke ili Italije1. Prema nalazima Ujedinjenog Kraljevstva, oblasti u kojima se samozaposlene osobe sa invaliditetom obično koncentrišu su među tri najkvalifikovanije kategorije zanimanja koje uključuju poslove kao što su inženjerski i IT profesionalci, zdravstveni i socijalni radnici, marketinški stručnjaci i mnogi drugi.

Slične su tendencije i za socijalno preduzetništvo, kao alternativu samozapošljavanju. Koncept socijalnog preduzetništva može biti posebno privlačan za mlade ljude sa invaliditetom jer ne samo da nudi priliku za stvaranje značajne promjene u svijetu, već takođe pruža način da se ostvari finansijska nezavisnost, samoopredjeljenje i prilika za fleksibilniji radni staž. Zbog toga je poslednjih godina sve veći broj mladih sa invaliditetom koji koriste socijalno preduzetništvo da bi promijenili svoj život i uticali na zajednice u kojima žive. Od razvoja inovativnih tehnologija do pokretanja preduzeća koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom, ovi mladi preduzetnici ruše barijere i stvaraju inkluzivno društvo. Iako postoje ograničeni podaci o socijalnim preduzećima koja su izgradili posebno mladi ljudi sa invaliditetom, postoje primjeri preduzetnika sa invaliditetom (EVD) i socijalnih preduzeća predvođenih mladima sa invaliditetom koja kreiraju inovativna rešenja za rješavanje različitih pitanja.

Turizam u zajednici je nova preduzetnička alternativa za mlade ljude sa invaliditetom da se angažuju sa svojim zajednicama i promovišu socijalno preduzetništvo. Koristeći svoja jedinstvena iskustva i perspektive, mladi ljudi sa invaliditetom mogu da stvore preduzeća koja ne samo da imaju koristi za njih, već i doprinose ekonomskom i društvenom razvoju svojih zajednica. Turizam u zajednici (community based tourism-CBT) omogućava istraživanje cirkularne ekonomije i može igrati značajnu ulogu u postizanju ciljeva održivog razvoja. Pokazalo se da CBT inicijative doprinose ljudskom i društvenom razvoju, što je suštinski aspekt održivosti5. Osiguravajući da su zajednice direktni korisnici turističkih aktivnosti, CBT može pomoći u promovisanju ekonomskog rasta i smanjenju siromaštva. Pored toga, CBT može pomoći u očuvanju kulturnog nasleđa i promovisanju očuvanja životne sredine.

Turizam u zajednici je značajan jer svi oblici turizma treba da budu dostupni svim ljudima. Pristupačnost turističkim objektima, proizvodima i uslugama je centralni dio svake odgovorne i održive turističke politike. Takođe, pristupačnost se ne odnosi samo na ljudska prava, već je i poslovna prilika za destinacije i kompanije da prihvate sve posjetioce i povećaju svoje prihode. U tom kontekstu, turističke inicijative koje stvaraju mladi sa invaliditetom mogu direktno doprinijeti pristupačnom turizmu. Na osnovu svojih iskustava mladi sa invaliditetom mogu predložiti poboljšanja i učiniti sve da turističke destinacije, proizvodi i usluge budu dostupni svima.

Razvoj uspješnih i pristupačnih CBT aktivnosti zahtijeva strateško partnerstvo sa akademskom zajednicom i inicijativama privatnog sektora, uz podršku lokalne vlade i zajednice. Mladi ljudi sa invaliditetom mogu graditi i uključiti se u inicijative u zajednici prateći neke strateške korake kao što su: traženje resursa i podrške od organizacija koje se fokusiraju na inkluziju osoba sa invaliditetom ili odgovarajućih vladinih institucija, uključivanje u aktivnosti zajednice, uključivanje u volontiranja koje su u skladu sa ciljem ovakvih inicijativa ili učestvovanje u programima integracije zajednice koji pružaju prilike za učenje, rad i igru zajedno sa drugima, sa ciljem da se angažuju sa drugim članovima zajednice i da se stekne uvid u njihova iskustva i perspektive.

Započinjanje pristupačne turističke inicijative u zajednici je sigurno prvi i glavni korak, ali održavanje i razvoj inicijativa u budućnosti je isto toliko značajno. Iz tog razloga je potrebno pažljivo planiranje i upravljanje aktivnostima, ciljani marketing, redovno praćenje i uključivanje lokalne zajednice u procese donošenja odluka, programe izgradnje kapaciteta za lokalno stanovništvo, pravičnu raspodjelu koristi među zainteresovanim stranama i što je najvažnije, ovo zahtijeva stalne društveno-tehničke inovacije8 da bi inicijative bile održive i uspješne na dugi rok.

S tim u vezi, neophodno je podržati mlade sa invaliditetom, potencijalne preduzetnike, koji imaju vještine, sposobnosti i spremnost da pokrenu uspješne inicijative u zajednici, sa pravim resursima i sredstvima da svoje preduzetničke ideje pretoče u stvarna, održiva i uspješna društvena preduzeća.

Poslednji put izmenjeno %PM, %19 %533 %2023 %13:%jul
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)