facebook  twitter

Urednik

Urednik

Povodom teksta koji je objavljen u Dnevnim novinama „Vijesti „ u srijedu 28. decembra 2016. u kojem se navodi da je Podgoričanka zaposlena u kladionici osumnjičena za lažno prijavljivanje naoružane pljačke iste iz razloga što je lično prokockala novac iz kase, Savjetovalište za psihološku pomoć i podršku osobama sa problemom kockanja koje radi pri ADP ZID-u izvještava kako se u Crnoj Gori generalno malo govori o problemu kockanja i da je ova pojava sve prisutnija.

Sportsko klađenje je kockanje! Naš kolega Milan Radovanovic u Blic Zena poručuje: "Roditelji klađenje ne prepoznaju kao oblik zavisnosti i potencijalnu opasnost za dijete."

U Cr­noj Go­ri sve vi­še mla­dih koc­ka, a mno­gi od njih po­sta­ju za­vi­sni od tog po­ro­ka, zbog če­ga se za­du­žu­ju kod vr­šnja­ka ze­le­na­ša. Do tih po­da­ta­ka je do­šla Ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja Aso­ci­ja­ci­ja za de­mo­krat­ski pro­spe­ri­tet – Zid (ADP – Zid) ko­ji­ma se u po­sled­nje vri­je­me za po­moć obra­ća­ju mla­di­ći od 19 ili 20 go­di­na ko­ji su za­vi­sni od iga­ra na sre­ću.

“ Deset posto kockara su patološki zavisnici. Problem je online klađenje. Roditelji misle da im djeca igraju", kazala je Kraljević Crna Gora je jedna od šest zemalja u kojoj je zabilježen najveći broj slučajeva čestog tinejdžerskog kockanja.

 

Iz Savjetovališta NVO ADP Zid kažu da je ovo zabrinjavajuća vijesti, ali i da oni bilježe trend rasta i to patoloških zavsinika od kockanja. Zahtijevaju hitnu reakciju države, koja do sada, opsim u vidu projekata, sistemski nije tretirala ovaj problem. Kroz jedino Savjetovalište za odvikavanje od kockanja godišnje prođe 10-ak osoba. Još, makar toliko, u jednom trenutku odustane od tretmana.

 

Psihoterapeutkinja u Savjetovalištu Entera-Podgorica, u sklopu Servisa za psihološku pomoć i podršku osobama sa problemom kockanja i članovima njihovih porodica ADP "Zid", Vesna Kraljević, ističe da im se od početka rada javilo oko 300 ljudi i to "najčešće članovi porodice osoba koje imaju problem kockanja, za savjete i informacije, od čega se godišnje, u prosjeku, 15 odluči za početak tretmana.

“Servis za psihološku pomoć i podršku osobama sa problemom kockanja i članovima njihovih porodica organizovan je u vidu savjetovališta kako bi se pružila pomoć i podrška osobama kojima kockanje prelazi u problem i donosi teškoće”, saopštila je koordinatorka savjetovališta Maja Lješnjak. Kako navodi, dio aktivnosti savjetovališta usmjeren je na prevenciju i rad sa mladima.

Psiholog našeg Savjetovališta, Vesna Kraljević, govorila je na konferenciji za mlade TeenTalk u okviru panel diskusije: TEENS BEING TRAPPED- Alkoholizam, narkomanija i zavisnost od kocke kod mladih, koja se se održala u Cineplexu u Podgorici 1.decembra 2016.

Na Facebook stranici Savjetovališta Entera-Podgorica koje radi u sklopu ADP ZID-a stigla je poruka sljedeće sadržine:

“Dobar dan, imam 17 godina, učenica sam jedne srednje škole u Podgorici. Obraćam Vam se za pomoć i savjet jer primjećujem da moje društvo dok sjedimo u kafiću umjesto da se družimo, pričamo i uživamo potpuno nekontrolisano igra tombolu i druge igre na aparatima. 

 

"Počelo je još od Perovih igrica, leptirića, poker aparata, kladionice, automat klubova... do elitnih hotela na Crnogorskom primorju... i tako traje već 10 godina...”- ovako je prije samo par mjeseci momak sa problemom kockanja započeo svoj email i prvo obraćanje Savjetovalištu za pomoć i podršku osobama sa problemom kockanja i članovima njihovih porodica “Entera-Podgorica”, koji pri ADP Zid postoji od 2013.godine.

„Savjetovalište za psihološku pomoć i podršku osobama sa problemom kockanja Entera-Podgorica“ koje radi u sklopu ADP ZID-a je u dvorcu kralja Nikole Petrovića u Podgorici organizovala okrugli sto na temu „Sport i kockanje?“.

Na skupu su obrađene teme: “Sportsko novinarstvo i klađenje“ i „Sport i rizik od ulaska u svijet kockanja“, a organizovao se sa ciljem dase suzbije problem patloškog kockanja ali i analiziraju neki dodatni faktore koji mogu uticati na razvoj patološkog ili problematičnog kockanja.

Sportski novinari, novinske i televizijske kuće trebaju postati svjesni svoje uloge i svog mogućeg uticaja na razvoj patološkog kockanja kod gledaoca i čitalaca a da sa druge strane sportisti i članovi njihovih porodica, kao i društvo u cjelini moraju biti svjesni opasnosti sportskog klađenja za njih lično i njihovu karijeru i integritet.“zaključili su oni.