facebook  twitter

Urednik

Urednik

U hotelu Hilton, u Podgorici, 17. decembra 2020. godine organizovan je Blockchain MEETUP - Digitalna svojina i cripto assets sa ciljem obezbjeđivanja prostora za dijalog relevantnih predstavnika javne uprave, privatnika, finansijskih preduzeća, predstavnika civilnog sektora i naučnih krugova u Crnoj Gori na temu korišćenja inovacija i digitalnih tehnologija u cilju podsticanja regulisanja poslovanja u raznim sferama od značaja za crnogorsku privredu.

Predstavnica ADP-Zida, Ana Bulatović, je 04. februara 2021. godine posjetila Gimnaziju na Cetinju i govorila je o programima i akcijama koje ADP-Zid realizuje.

U četvrtak 17. septembra 2020. godine, Ministarstvo rada i socijalnog staranja je potpisalo ugovore sa nevladinim organizacijama čija je oblast djelovanja usmjerena na obezbjeđivanju sigurnog i zdravog radnog mjesta za sve aktere u procesu rada, sa posebnim akcentom na građevinski sektor.

ADP – Zid poziva sve mlade ljude od 15 do 23 godina starosti koji žele da ovo izazovno starosno doba ispune osnaživanjem svojih kapaciteta kako bi doprinijeli postizanju sopstvenih ciljeva da se prijave za učešće na projektu „SEVstrani mladi (Socio-emocionalne vještine)“ kojim želimo da istaknemo važnost razvoja socio-emocionalnih vještina kod mladih ljudi. Projekat će započeti dvodnevnom obukom vršnjačkih edukatora.

ADP – Zid poziva sve mlade ljude od 15 do 23 godina starosti koji žele da ovo izazovno starosno doba ispune osnaživanjem svojih kapaciteta kako bi doprinijeli postizanju sopstvenih ciljeva da se prijave za učešće na projektu „SEVstrani mladi (Socio-emocionalne vještine)“ kojim želimo da istaknemo važnost razvoja socio-emocionalnih vještina kod mladih ljudi. Projekat će započeti dvodnevnom obukom vršnjačkih edukatora.

ADP – Zid poziva sve mlade ljude od 15 do 23 godina starosti koji žele da ovo izazovno starosno doba ispune osnaživanjem svojih kapaciteta kako bi doprinijeli postizanju sopstvenih ciljeva da se prijave za učešće na projektu „SEVstrani mladi (Socio-emocionalne vještine)“ kojim želimo da istaknemo važnost razvoja socio-emocionalnih vještina kod mladih ljudi. Projekat će započeti dvodnevnom obukom vršnjačkih edukatora.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid po drugi put za redom, organizuje Dan dobrih djela i to 09. aprila 2021. godine.

Predstavnici ADP – Zid-a i Opštine Berane su 26. januara održali sastanak u prostorijama Opštine Berane i to u sklopu projekta „Psiho-socijalni servis podrške za korisnike usluga socijalnog stanovanja i porodice u riziku od beskućništva“. Sastanak je poslužio za razmjenu mišljenja i iskustava u radu sa korisnicima socijalnog stanovanja, kao i planiranju daljih koraka u implementaciji projekta.

U okviru projekta uspostavljen je servis koji će pružati psiho-socijalnu podršku socijalno ugroženim porodicama u napuštanju stanja socijalne potrebe ali istovremeno pomagati u adekvatnom korišćenju i održavanju socijalnih stanova podržavajući njihovu infrastrukturu.

U servisu su angažovane psihološkinja i socijalna radnica koje će u sklopu projektnih aktivnosti biti u stalnom kontaktu sa korisnicima socijalnih stanova, biti im dostupne za sve nedoumice. One će redovno obilaziti teren i biti veza i kontakt tačka kako za korisnike socijalnih stanova, tako i za Opštinu Berane i na taj način olakšati proces i obezbijediti sistematizovaniji rad kad je ova tema u pitanju.

Kroz rad na terenu, sporvedeno je ispitvanje potreba korisnika socijalnih stanova, čiji rezultati će pomoći u postavljanju daljih aktivnosti projekta. Uskoro se planira angažovanje domaćinskih porodica u okviru zgrada socijalnog stanovanja u Beranama. To su porodice koje su već korisnici socijalnog stanovanja, koje nakon treninga i obuke počinju da pružaju svakodnevnu podršku komšijama - ostalim korisnicima socijalnog stanovanja i doprinose stvaranju osjećaja zajedništva kroz podršku u organizovanju zajedničkih aktivnosti na nivou ulaza u kojima žive i kroz direktnu saradnju sa servisom.

Na sastanku je dogovoreno da saradnice u Servisu, u saradnji sa nadležnim Sekreterijatom u Opštini Berane rade na formiranju i proširivanju baze korisnika socijalnih stanova u Beranama. Baza treba da bude sveobuhvatna, usmjerena ka korisniku i treba da posluži ne samo Opštini, Centru za socijalni rad i novonastalom Servisu za psihosocijalnu podršku korisnima socijalnih stanova i porodicama u riziku od beskućništva, nego i samim korisnicima i to kako bi na što lakši i jednostavniji način ostvarivali svoja prava.

Ova baza treba da bude primjer pozitivne prakse i ostalim lokalnim samoupravama, kao korak u pomjeranju politike socijalnog stanovanja ka adekvatnom stanovanju.

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske Unije kroz Program Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, i kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave Crne Gore. Projekat imlementira ADP - Zid u partnerstvu sa Opštinom Berane i Hausing centrom iz Beograda.

ESC Buddy Support System je nova mjera podrške za akreditovane organizacije u okviru ESC programa, koju je kreirao SALTO SEE RC u cilju podizanja kvaliteta volonterskih projekata u zemljama Zapadnog Balkana.

Treći online Europe-Western Balkan Youth Meeting održan je 9. juna 2020.