facebook  twitter

Urednik

Urednik

Projekat "Primjena blockchain rješenja u turističkoj industriji" je podržan od strane Ministarstva nauke kroz poziv „Kolaborativna grant shema za inovativne projektne ideje“ i predstavlja integrisanu akciju sa više zainteresovanih strana koja odgovara na potrebu pronalaženja održivih rješenja i temeljne saradnje naučne zajednice i poslovnog sektora u Crnoj Gori, doprinoseći pametnom i održivom rastu.

Igor Milošević i Andrej Bracanović govore o benefitima korišćenja blockchain rješenja u turističkoj industriji.

Igor Milošević i Andrej Bracanović govore o benefitima korišćenja blockchain rješenja u turističkoj industriji.

O problemu veće zavisnosti od kocke u doba pandemije govore Sanda Rakočević i  Milan Radovanovic, psihoterapeut Savjetovališta Entera. 

 

Socio-emocionalne vještine učenja su vještine vođenja pregovora, rješavanja konflikata, razmjene mišljenja i prihvatanja tuđih vrijednosti koje se razlikuju od vlastitih.

Socio-emocionalne vještine učenja su vještine vođenja pregovora, rješavanja konflikata, razmjene mišljenja i prihvatanja tuđih vrijednosti koje se razlikuju od vlastitih.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP-Zid) realizovala je dvodnevnu i2space obuku na temu Osnove 3D Štampanja u periodu od 4. do 5. marta 2021 godine.

Kontrolisanje emocija je identifikovanje, upravljanje i odgovaranje na njih na način koji im dozvoljava da postanu korisni aspekti našeg unutrašnjeg iskustva. Kontrolisanje emocija je jedna od 28 transverzalnih vještina koje ti pomažu da izgradiš uspješniju karijeru.

Opšte prihvaćen ali pogrešan stav je da je za uspjeh potreban jedino intelekt! Naše škole i kultura oslanjaju se isključivo na akademske sposobnosti, zanemarujući emocionalnu inteligenciju i niz drugih osobina koje, takođe, u velikoj mjeri utiču na našu sudbinu i predstavljaju osnovnu pretpostavku za obrazovanje.

Tim projekta CREATIVE@CBC Vas poziva da se 30.03.2021. pridružite radnom sastanku namjenjenom djelatnicima tradicionalnih industrija iz Podgorice. Početak trosatnog sastanka je predviđen za 13h, u hotelu CUE Podgorica (CentreVille Hotel & Exeriences). 

Mapiranje tradicionalnih industrija targetira zvanično registrovane subjekte i firme različitih oblasti tradicionalnih industrija iz Podgorice kao što su:

 •           Poljoprivreda i stočarstvo
 •           Rudarstvo, vađenje ruda i kamena
 •           Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duvanskih proizvoda
 •           Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 
 •           Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
 •           Proizvodnja proizvoda od gume i plastike te proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
 •           Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme
 •           Proizvodnje električne opreme 
 •           Proizvodnja mašina i opreme druge namjene
 •           Proizvodnja transportne opreme
 •           Proizvodnja namještaja i pločastih materijala
 •           Građevinarstvo i snabdijevanje električnom energijom
 •           Djelatnosti pružanja smještaja i pripremanja hrane
 •           Ostale uslužne djelatnosti
 •          Turistički sektor

Sastanak u Podgorici biće organizovan radi prikupljanja povratnih informacija zajednice i donošenja zaključaka koji će se ticati interesa i zahtjeva tradicionalnih industrija.

Cilj sastanka je utvrditi osnovne karakteristike i dobiti uvid u trenutno stanje tradicionalne industrije na području Podgorice, poput potreba industrije, njenih slabosti i prednosti te prijedloga i preporuka za podsticanje razvoja spomenute industrije.

Rezultati mapiranja biće objedinjeni u regionalnoj publikaciji koja će služiti kao osnova za ostale aktivnosti i saradnje planirane projektom, kao i definisanje novih inicijativa podrške, koje će se uputiti ključnim donosiocima odluka. Istraživanje će se zasnivati na zvaničnim podacima iz finansijskih izvještaja i neformalnih kanala.

Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite na adresu creativelab4me@gmail.com  najkasnije do ponedeljka 29.marta 2021.

S poštovanjem, Tim CREATIVE@CBC