facebook  twitter

Teškoće sa kojima se suočavaju zavisnici od kocke za vrijeme pandemije

15 apr 2020
69435 puta

Situacija izazvana pandemijom virusa COVID 19 odražava se na funkcionisanje svih građana. Preventivne mjere koje podrazumijevaju ostanak kod kuće, odnosno ograničeno kretanje, remete uobičajen životni tok i dovode do promjene svakodnevnih životnih aktivnosti.

Neizvjesnost koja prati novonastalu situaciju može biti izvor stresa i brige o svom zdravlju, zdravlju svojih bližnjih, kao i brige o egzistencijalnim pitanjima, stoga može u znatnoj mjeri negativno uticati na psihički život čovjeka. Pojedini su primorani da rade po skraćenom radnom vremenu, radne aktivnosti obavljaju kod kuće (ukoliko im priroda posla dozvoljava) ili da ih privremeno obustave. U ovako delikatnim situacijama za sve građane ovog svijeta, za vrijeme novog Korona virusa, svi smo svjesni da najviše treba obratiti pažnju na rizične grupe. Rizične grupe o kojima se govori i na koje svi pomislimo kad o njima pričamo su naši stariji sugrađani, trudnice i oni sa već postojećom razvijenom bolešću. Međutim, ovakva vremena sa sobom nose i druge grupe u riziku, koje možda nisu podložnije od drugih da se inficiraju novim virusom, ali jesu u većem riziku kad na scenu stupe posledice vanrednog stanja u zemlji.

Naime, svjedoci smo sve većeg uticaja digitalnog marketinga i online poslovanja kompanija i organizacija svih tipova, pa i onih koji se bave igrama na sreću. Iako su online igre na sreću postojale i ranije, situacija se drastično promijenila otkad je takav vid poslovanja postao jedini vid poslovanja, a u nedostatku sportskih takmičenja, eksperti iz te branše se sve više okreću kreiranju različitih igara na sreću, online kazina i klađenju u virtuelnoj stvarnosti, organizujući virtuelne mečeve između realnih timova, gdje samo jednim klikom na Internet pretraživaču možete da uđete u taj virtuelni svijet kocke. Poslednjih dana kroz elektronske medije se oglašavaju priređivači igara na sreću, nudeći, kroz apel građanima da ostanu kod kuće, brojne mogućnosti za online klađenje, mogućnosti "zarade kroz zabavu", organizuju sportsko klađenje kroz simulaciju mečeva. Pojedini priređivači su osmislili akcije u sklopu kojih nude bonuse svima koji se prijave po prvi put, naglašavajući kako ih od ruleta i blekdžeka "dijeli samo jedan klik".

Kako bi približili potencijalne probleme u kojima se mogu naći oni koje možemo smatrati grupom u riziku kad je online kockanje u pitanju, treba opisati kroz šta su oni prolazili, kroz šta prolaze i kroz šta mogu prolaziti.
Osobe sa zavisnošću od kocke ili oni koji patološki kockaju su osobe koje vrlo često imaju i neke propratne psihološke probleme zbog kojih je za njih jako teško da izađu iz problema zavisnosti.

Kao i drugi zavisnici, kockari najveći dio svog vremena troše na razmišljanje o kockanju, na njegovo planiranje i upražnjavanje. Zavisnik od kocke nije u stanju da prestane da razmišlja o kockanju i ova preokupiranost je opsesivnog karaktera. Kao i kod ostalih bihejvioralnih zavisnosti, i kod kockanja je uobičajno stanje žudnje prije započinjenja aktivnosti, koje je jako slično onome koje imaju zavisnici od psihoaktivnih supstanci, prije upotrebe droge. Široka dostupnost mogućnosti online igranja igara na sreću može biti okidač osobama koje se nalaze u riziku od razvoja zavisnosti od kockanja, dok kod osoba koje kockaju na patološkom nivou može izazvati apstinencijalne krize. Cjelokupna situacija kao i primjena preventivnih mjera mogu doprinijeti emocionalnoj nestabilnosti, razvoju depresije i anksioznosti kod osoba koje se suočavaju sa problemom kockanja, a izloženost brojnim okidačima kao što su agresivne reklame priređivanja igara na sreću koje se pojavljuju svakodnevno u medijima čini ih posebno vulnerabilnom kategorijom. Imajući u vidu sve navedeno i izazito teško pređen put od momenta traženja pomoći da izađu iz problema, samo procesa tretmana i perioda nakon, ovakva vanredna situacija u kojoj je jednim klikom omogućeno sadašnjim i bivšim kockarima, u procesu tretmana, procesa izlaska iz problema ili perioda remisije da recidiviraju je visoko rizična za tu grupu stanovnika.

Ne želeći da osporimo pravo na promovisanje onima kojima je to posao, niti pravo medija da materijal koji im se plati da promovišu objavljuju na svojim portalima, želimo da postavimo pitanje onima koji bi trebalo da vode računa o svim grupama koji su u riziku, šta će i šta mogu da učine kako bi zaštitili ovu grupu ljudi koji su u velikom riziku kad je njihovo mentalno, a onda i fizičko zdravlje u pitanju?