facebook  twitter

Obuka za rada sa volonterima Istaknut

Volonteri žele da volontiraju kod Vas ali:

    • stičete utisak da nijesu efikasno angažovani;
    • volonteri nijesu zadovoljni;
    • Vi nijeste zadovoljni učinkom volontera;
    • imate problem kako da zadržite volontere;
    • mislite da nemate aktivnosti za angažovanje volontera.

Uspostavljanjem organizovanog i funkcionalnog načina za uključivanje volontera u rad Vaše organizacije povećaćete povjerenje građanja prema organizciji i aktivnostima koje realizujete. Otvorićete mogućnost za uključivanje većeg broja ljudi što donosi multiplicirajuće efekte na produktivnost organizacije. Uvezivanjem motivacije volontera sa aktivnostima organizacije povećavate zadovoljstvo volontera i produktivnost zaposlenih u organizaciji. Našim angažovanjem stičete mogućnost da:

 • naučite da prepoznate potrebu za volonterom;
 • naučite da prepoznate različite motive za volontiranje;
 • naučite kako da regrutujete volontere u odnosu na potrebe organizacije;
 • naučite kada i kako treba nagraditi ili otpustiti volontera;
 • naučite kako da upravljate ovim moćnim resusrsom.

Trajanje ove obuke je četri dana. Tokom kojih treba da obezbijedite prisustvo zainteresovanih kandidata koji žele da se obuče za Koordinatore rada sa volonterima i koji žele da se informišu o radu sa volonterima. Ovakva vrsta obuke nije namijenjena svim angažovanim u organizaciji već onima koji rade na razvijanju kapaciteta organizacije i uspostavljanju sistema organizovanog uključivanja volontera. Trenerski tim ADP-Zida će doći kod Vas u terminu koji zajedno dogovorimo.

Motivacijom do problema, inicijativom do rješenja.