facebook  twitter

Servisi

Servis za psihološku pomoć i podršku osobama sa…
Volonterski servis za djecu i mlade sa smetnjama…
Volonterski centar u okviru Asocijacije za demokratski prosperitet…
Termin "korporativno volontiranje" je segmenat društvene odgovornog poslovanja…