facebook  twitter

Građanska akademija

15 dec 2016
56460 puta

 GRAĐANSKA AKADEMIJA

Kampanja realizovana tokom 2000-e i 2001-e godine sa višesturkim ciljevima. U prvom redu to su bile promotivne i edukativne aktivnosti sa ciljem da promovišemo civilni sektor i vrijednosti civilnog društva. U sklopu ovog projekta na početku je realizovana poster kampanja u Cijeloj Crnoj Gori, zatim gostovanja na radio stanicama, a kao produkt ove kampanje pokrenut je prvi građanski pokret, neformalna koalicija oko 20-ak NVO - Građanska Akademija. U sklopu ovog projekta, koji je zamišljen kao višegodišnji, planirane su niz aktivnosti širom Crne Gore, kao i pomoć svim zainteresovanima u organizovanju i osnivanju novih NVO.

Kao produkt napora da civilni sektor bude značajan segment u izgradnji Crne Gore kao demokratskog i uređenog prostora, i svjesni činjenice da se jedino kroz zajedničke napore NVO može značajnije uticati na ove procese, ADP-Zid je inicirao formiranje koalicije NVO - Građanske akademije koja je počela sa radom u januaru 2001-e godine. Neformalna struktura definisana kroz dva razvojna centra, jedan za kulturu i ekologiju a drugi za edukaciju, ljudska prava, manjinska prava i lokalnu zajednicu, sa koordinacionim centrom koji predstavlja naša organizacija - omogućeno je da se na jedan slobodan i raznolik način, bez piramidalne strukture, efikasno djeluje. Građanska akademija je dugoročan projekat, a do sada su kroz nju, pored promotivnih aktivnosti i edukativnih radionica, realizovane dvije akcije. Zajedno sa evropskom mrežom “United” obilježena je Svjetska nedjelja borbe protiv rasizma.

Kroz tromjesečnu akciju “Ovo je naš grad” Građanska akademija je pokušala da sačuva Podgoricu od ekološki destruktivnih urbanističkih planova, po kojima su mnogobrojne zelene površine u Podgorici trebale da budu uništene izgradnjom ekskluzivnih apartmana i betonskih vrtova. Kampanja je za rezultat imala izuzetnu animiranost javnosti po pitanju ovog problema i odustajanje od jednog (nažalost manjeg ) broja projekata. Takođe, tokom ove akcije demonstrirana je snaga zajedničkog djelovanja nevladinih organizacija - kao tijela koje prati rad državnih institucija, nadopunjuje ga i direktno odražava mišljenje i volju građana.