facebook  twitter

Nacionalni Volonterski Centar

SALTO SEE RC u partnerstvu sa Erasmus+ Youth in Action Nacionalnim agencijama Njemačke, Makedonije i Slovenije i Asocijacijom za demokratski prosperitet – Zid, koja je Erasmus+ Youth in Action Kontakt tačka za Crnu Goru, organizuje Drugi Europe-Western Balkan Youth Meeting, koji će se održati u Podgorici, u periodu od 23. do 25. maja 2018.
 

Trening je održan od 16. do 18. marta 2018. godine u Verde Complex-u. Na treningu je učestvovalo preko 20 učesnika iz različitih gradova Crne Gore uz učešće stručnih predavača iz ove oblasti.

Na treningu su učesnici imali prilike da nauče i shvate koncept i pristup prostornog planiranja i urbanizma, da se upoznaju sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekat i koji su to najčešći problemi i uzorci bespravne gradnje kao i potencijalnim rješenjima o legalizaciji.

Takođe, učesnici su detaljno prošli kroz korake pokretanja postupka legalizacije, kao i kroz probleme koji se mogu javiti kod samog postupka. Govorilo se o naknadama za korišćenje prostora i alternativnom smještaju.

ADP- Zid, od januara 2018. godine sprovodi projekat ”Jačanje prava pristupa građanima pogođenim
spornim politikama stanovanja i socijalno neosjetljiva privatizacija”. Projekat je finansiran od strane
Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kroz Evropski instrument za
demokratiju i ljudska prava (EIDR) i Program podrške za Crnu Goru (CBSS) Cilj projekta je da doprinese
izgradnji konsenzusa o kontroverznoj oblasti politika , u sferi zaštite ekonomskih i socijalnih prava grupa,
posebno ranjivih kategorija stanovništva.Osim toga, cilj je da se kroz zagovaranje politika, koje
spriječavaju negativne posljedice nekontrolisane privatizacije I liberalizacije dobara, kao što su pravo na
stanovanje, pravo na vodu, hranu pruži podrška građanima, koji žive pod rizikom siromaštva.
AGENDA
Petak, 16. 03. 2018. godine
12:00 - 12:45 Predstavljanje ciljeva treninga, očekivanja
12.45 - 14:00 Prostorno planiranje, građevinsko zemljište i urbanizam – arhitekta Miodrag Bajković
14:00 Ručak
15:00 - 16:00 Sadržaj Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata – Marko Čanović, direktor
Direktorata za stanovanje
16:00 - 16:15 Pauza za kafu
16:15 - 17:00 Izazovi u primjeni koncepta prostornog planiranja u Zakonu o planiranju i izgradnji
objekata – Sonja Dragović, magistrica studija urbanizma
17:00 Sumiranje dana
Subota, 17. 03.2018. godine
10:00 – 10:45 Politika socijalnog stanovanja i nelegalna gradnja – Igor Milošević
10:45 -11:15 Osnovi legalizacije - Benefiti legalizacije, šta se mora a šta ne mora legalizovati, orto foto
snimak, gdje ide novac od legalizacije – Vladimir Bošković
11:15 - 11:30 Pauza za kafu
11:30 -12:15 Postupak legalizacije, rješavanje svojine nad zemljištem i ostali problem, koji se mogu
javiti kod postupka legalizacije - Vladimir Bošković
12:15 - 13:00 Regularizacija, naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, statička i seizmička
stabilnost - Vladimir Bošković
13:00 Ručak
14:00 - 14:45 Modeli odluka Opština – Sanja Živković, Zajednica opština Crne Gore - sekretarka Odbora
za prostorno planiranje
14:45 - 16:00 Simulacija prikaza procesa legalizacije
16:00 – 17:00 Alternativni smještaj i plaćanje naknade za korišćenje prostora
17:00 Sumiranje dana
Nedjelja, 18. 03. 2018.
10:00 - 12:00 Razgovor o spornim situacijama u procesu legalizacije – g- đa Radmila Lainović,
Ministarstvo turizma i održivog razvoja, Sanja Živković, Zajednica opština Crne Gore - sekretarka
Odbora za prostorno planiranje
12:00 Pauza za kafu
12:15 - 13:00 Osnovi komunikacije - Sanda Rakočević, ADP – Zid
13:00 Ručak
14:00 – 15:30 Role play
16:30 h Zaključci

ADP – Zid u programu socijalnih politika i zagovaranja ima upražnjeno radno mjesto. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju radno iskustvo u praćenju politika, kreiranju rješenja i zagovaranju za njihovo sprovođenje da pošalju svoju biografiju sa referencama na email zid@zid.org.me. Konkurs nije namješten.

 

Zadaci i odgovornosti:

Praćenje procesa kreiranja i sprovođenja socijalnih politika koje su u fokusu rada organizacije;

Predlaganje rješenja i zagovaranje za njihovo sprovođenje;

Zagovaranje  za povećavanje odgovornosti aktera u procesu sprovođenja socijalnih politika;

Razvoj politika i servisa po principima humane bezbijednosti pojedinca/ke;

Izrada monitoringa i izvještaja o evaluaciji programa;

Priprema analitičkih dokumenata u oblasti rada organizacije;

Planiranje, praćenje realizacije i narativno izvještavanje o aktivnostima programa;

Informisanje javnosti o planiranim i postignutim rezultatima;

Puno radno vrijeme.

 

Potrebne kvalifikacije i vještine:

VSS
Radno iskustvo u oblasti socijalnih politika;
Znanje engleskog jezika;
Rad u MS office;
Prebivalište u Crnoj Gori;
Sposobnost timskog rada;
Minimum 2 godine iskustva u radu u EU projektima;
Organizacione i komunikacione sposobnosti.

Svi kandidati čije prijave budu zadovoljavale kriterijume navedene u opisu pozicije, biće kontaktirani.

ADP – Zid je organizacija civilnog društva, osnovana 1996. godine u Podgorici. Razvijamo programe okrenute kvalitetu života, razvoju i društvenoj odgovornosti svih aktera u zajednici. Svi programi organizacije zasnovani su na principima nediskriminacije, doživotnog učenja i jednakih šansi za sve, kao i na vrijednostima koje afirmiše organizacija kao što su participativnost, inovativnost, kreativnost, solidarnost i aktivizam građana.

ADP-Zid organizuje trening na kome će učesnici moći da nauče više o legalizaciji neformalno sagrađenih objekata i socijalnom stanovanju. Trening će obuhvatiti prostorno planiranje i razvoj komunikacionih vještina, sa posebnim osvrtom na direktnu komunikaciju sa građanima, kao i sa medijima, što će učesnicima pružiti odličnu osnovu za dalje bavljenje i aktivizmom u pomenutim oblastima.

Maksimalan broj učesnika na treningu je 15, a najmotivisaniji i najodgovorniji polaznici imaće priliku da budu angažovani kao asistenti u procesu legalizacije neformalno sagrađenih objekata, kako bi pružali građanima informacije i podršku u procesima legalizacije objekata u gradovima u kojim žive. Trening će se održati krajem februara-početkom marta u Podgorici, a ADP-Zid će pokriti troškove za učešće učesnike iz drugih gradova.

Zbog prirode i oblasti projekta u okviru kog će se trening održati, na obuku se pozivaju kandidati iz svih gradova Crne Gore. Poziv je otvoren za studente političkih i pravnih nauka, građevinskog fakulteta, nezaposlene, ali i za sve one koji se interesuju za temu stanovanja i sprovođenja legalizacije.

Kratku biografiju i motivaciono pismo potrebno je dostaviti na e-mail adp.zid@gmail.com , a za sve dodatne informacije se možete obratiti na broj telefona 067 210 848. U procesu selekcije će se uzimati u obzir i redosled pristizanja prijava koje odgovaraju profilu i interesovanjima, a najkasnije do 20. februara 2018. 

Kandidati koji zadovoljavaju uslove biće pozvani na intervju.

4. decembra 2017. godine, u hotelu “Hilton”, svečano je obilježen Međunarodni dan volontera i po 11 put za redom dodijeljene su nagrade za dobrovoljni aktivizam u partnerstvu sa Fondacijom Petrović Njegoš koja nam kontinuirano pruža podršku.

Mr Miodrag Banović, dobitnik prošlogodišnje nagrade u kategoriji volonter godine poručuje mladim ljudima da aktivnim angažmanom pomažu sebi, drugima i utiču na dobrobit društvene zajednice.
ADP-Zid je realizovao info sesiju i radionicu o karijernom vođenju i savjetovanju u gimnaziji "Stojan Cerović" u Nikšiću.
U ovo neko doba, prošle godine, obradovala me vijest da sam dobio nagradu za volontera godine, a posebno je ugodno bilo primiti je u društvu prijatelja i saradnika, na jubilarnoj proslavi 20-godišnjice postojanja Asocijacije za demokratski prosperitet - Zid. Volontirao sam u više organizacija dugi niz godina, ali sam u ADP - Zid-u naišao na jedan drugačiji ambijent, gdje sam odlučio da se malo duže zadržim, i evo još uvijek sam tu.
Zovem se Milić Bakić, student sam i nosilac laskave titule najaktivnijeg volontera za 2016. godinu u najvećoj volonterskoj organizaciji u Crnoj Gori -  ADP Zid-u.
U ponedeljak 30. oktobra, u okviru info dana o karijernom vođenju i savjetovanju družili smo se sa učenicima gimnazije ‘’30. septembar’’ u Rožajama.
 
EA39F134A44C933FC2E8ADB0537896AA341FE2919B5ADEC1CApimgpsh fullsize distr
 
Učenici svih razreda ove škole imali su priliku da se upoznaju sa konceptom karijere prema tradicionalnom i savremenom modelu, kao i aktivnostima Servisa za pružanje podrške u karijernom vođenju i savjetovanju, koji funkcioniše u sklopu ADP-Zid-a. Takođe, tokom info sesije predstavljen je i rad na online platformi informisanja i telefonskoj liniji "Karijerni telefon". Jedan od ciljeva karijernog vođenja i savjetovanja jeste informisanje mladih ljudi o mogućnostima koje im se nude u oblasti obrazovanja i zaposlenja, kao i identifikovanje i osvješćivanje sopstvenih vještina.