facebook  twitter

Nacionalni Volonterski Centar

Želiš li da sa svojom ekipom kreiraš podcast i govoriš o vama važnim temama? Imate ideje ali još uvijek nemate uslove i način da ih ostvarite? Pozivamo te da pročitaš tekst ovog konkursa, jer ti nudimo rješenje.

Projektni tim BC4ESE projekta je održao svoj prvi plodonosan i vrlo konstruktivan sastanak u 2024.

Veliki broj polaznika na našim radionicama, zainteresovanost medija i javnosti za projekat „Uspostavljanje i licenciranje servisa za samostalan i kvalitetan život starijih lica”, koji je finansiran od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja na osnovu javnog poziva “Podrška starijim licima za život u zajednici", pokazuje kolika je potreba za aktivnostima koje su usmjerene na starija lica, a prije svega kolika je potreba za razvijanjem servisa za aktivno starenje i promociju unapređenja kvaliteta života starijih lica.

Loša ekonomska situacija u Crnoj Gori i region odražava se na živote većine njenih građana, a posebno pogađa one koji su zašli u zrelu životnu dob.

Intenzivan napredak tehologije u proteklih dvadesetak godina učinio je svakodnevni život nezamislivim bez digitalnih pomagala.

Postoji novi pristup koji postaje sve popularniji: gejmifikacija u obrazovanju.

Aktivno starenje ima više benefita za starije osobe, od kojih su glavne socijalna uključenost, pozitivan stav prema životu, zdravi stilovi života, više pokretljivosti, bolje mentalno i zdravstveno stanje, veći nivo samopouzdanja i korisnosti.

Da bi starija lica nakon penzionisanja živjela kvalitetno, u okruženju koje podstiče njihovo aktivno zdravo starenje neophodno je identifikovati njihove potrebe i razvijati aktivnosti u skladu sa njima.

Posebno nam je zadovoljstvo što smo imale priliku da gostujemo u emisiji “Život po mjeri čovjeka” na RTCG gdje smo govorili o dostojanstvenom starenju i projektu "Uspostavljanje i licenciranje servisa za samostalan i kvalitetan život starijih lica”, koji je finansiran od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja na osnovu javnog poziva “Podrška starijim licima za život u zajednici".