facebook  twitter

Online sastanak konzorcijuma BC4ESE projekta

20 okt 2023
7927 puta

Još jedan online sastanak tima BC4ESE je održan 19. oktobra.

Inspiracija i entuzijazam učinili su ovaj susret zaista izuzetnim. Razgovarali smo o svim važnim pitanjima u vezi sa upravljanjem i kvalitetom projekta, diseminacijom, obukama i sl., u želji da nastavimo da promovišemo nove i inovativne sadržaje u okviru projekta i O3 Interaktivne web platforme.

Cilj interaktivne web platforme Eco-SE-E-Lab je da obezbjedi digitalne interaktivne alate, resurse i aktivnosti zasnovane na igricama koje će omogućiti mladim ljudima da preuzmu kontrolu nad sopstvenim digitalnim učenjem i izgradnjom preduzetničkih kompetencija, povećavajući njihovo razumijevanje i sposobnost korišćenja digitalnih igara kao alata za učenje.

Sledeći partnerski sastanak će biti održan u Podgorici u februaru 2024. godine.

Posjetite naš sajt: https://ecosocent.eu/