facebook  twitter

BC4ESE - `Eco–SE-E-Lab` Interaktivna web platforma

27 jul 2023
10678 puta

Oduševljeni smo što možemo sa vama podijeliti najnovniji napredak u okviru evropskog projekta BC4ESE. Naši vrijedni partneri marljivo rade na razvoju 03 Interaktivne web platform, Eco-Se-E-lab.

Eco-Se-E-lab je zamišljen kao sveobuhvatna zbirka koja sadrži 18 gemifikovanih obrazovnih modula, svi su dostupni na engleskom jeziku. Sve module pratiće korisnički priručnik i model priznavanja ishoda učenja što će omogućiti polaznicima i dobijanje sertifikata nakon njihovog završetka.

Za ovaj rezultat na umu imamo specifičnu ciljnu grupu od 250 mladih praktičara željnih da primijene ove vrijedne resurse u svoje svakodnevne rutine. Namjera 03 je da omogući platformu koja će ojačati ove praktičare alatima i znanjem neophodnim za ostvarivanje pozitivnog uticaja na polju eko-socijalnog preduzetništva.

Ono što je uzbudljivo je činjenica da će moduli za učenje proći testiranje u Hrvatskoj. Šesnaest mladih ljudi iz partnerskih organizacija, dva učesnika po organizaciji će imati mogućnost da se upoznaju sa ovim modulima iz prve ruke u maju 2024-te. Njihove povratne informacije biće neprocjenljive u finom podešavanju sadržaja i osiguravanju njegove primjene.

Takođe, zadovoljstvo nam je najaviti da će se nacionalni pilot testovi održati u svakoj partnerskoj zemlji. Ukupno 60 mladih ljudi, deset učesnika po zemlji, imaće priliku da iskoriste razvijene resurse. Učesnici će kroz ove pilot testove steći meke, digitalne i preduzetničke vještine i tako se više angažovati i ojačati na polju eko-socijalnog preduzetništva.

CILJEVI Interaktivne platforme Eco–SE-lab

Projekat BC4ESE je postavio jasne ciljeve za svoje inicijative, a naša interaktivna platform usmjerena je na sljedeće:

  • Modernizaciju i inoviranje materijala za podučavanje/obuku koje organizacije mladih kao i centri za mlade (ciljane aktivnosti diseminacije) nastoje da uvedu u svoje svakodnevne rutine koje su isprepletene jačanjem područja eko-socijalnog preduzetništva.
  • Upotrebu u potpunosti svih mogućnosti datih kroz digitalne gemificirane procese, posebno kroz veliki trend digitalnog učenja zasnovanog na igrama koje uzimaju u obzir potvrđene rezultate postojećih istraživanja, korištenjem različitih sinhronih digitalnih alata, poput on-line kurseva, interaktivnih platformi, digitalnih gemificiranih procesa, digitalnih medija, VR elemenata, aplikacija, QR kodova, itd.
  • Unapređivanje saradnje u različitim regijama EU sa javnim i privatnim organizacijama razmjenom dobrih praksi kroz zajedničke inicijative koje će podići kapacitete organizacija koje rade sa mladima kroz neformalno obrazovanje s ciljem doprinosa promociji i razvoju eko-socijalnog preduzetništva u partnerskim zemljama a i šire.

Razvoj e-knjige o gemificiranoj obrazovnoj produkciji

Drago nam je što možemo podijeliti sa vama još više novosti o napretku našeg projekta.

Naši vrijedni partneri su marljivo radili i imamo važne vijesti koje želimo podijeliti sa vama a odnose se na razvoj gemifikovane obrazovne produkcije e- knjige. Tokom ove faze svaki od 6 partnera razvili su 5 jedinstvenih scenarija učenja što je za rezultat imalo ukupno 30 scenarija u cijelom projektu. Kao dio procesa selekcije partneri su pažljivo pregledali i procijenili ove scenarije kako bi izdvojili one koje najviše obećavaju u pogledu daljeg razvoja.

Kroz recenzije, zajednički preglede, upitnike, od strane svakog partera odabrana su 3 scenarija za dalje napredovanje.

Zadovoljstvo nam je objaviti da se 18 odabranih scenarija trenutno nalazi u fazi razvoja.

Naši partneri vrijedno rade na finalizaciji grafičkih i digitalnih elemenata koji omogućavaju impresivno iskustvo učenja.

Trenutno radimo na grafičkim i digitalnim elementima za uzbudljive igrice - sobe za bijeg koje će biti predstavljene na platformi Eco-SE-E-lab. Njihovo kreiranje bi trebalo biti dovršeno do Avgusta kada će se partneri fokusirati na kreiranje njihovih drugih digitalnih obrazovnih igara.

Ovaj uzbudljiv napredak označava značajnu prekretnicu za projekat BC4ESE. Odabir scenarija rezultat je detaljne procjene i timskog donošenja odluka među našim cijenjenim partnerima. Uvjereni smo da će odabrani scenariji ponuditi našoj ciljanoj publici dobre prilike za učenje.

Nastavićemo da vas informišemo o daljim postignućima u okviru našeg projekta.

I dalje ostajemo posvećeni promociji eko-socijalnog preduzetništva i osnaživanju mladih pojedinaca da pozitivno utiču na svoje zajednice.

Pratite nas na društvenim mrežama.

Web: https://ecosocent.eu/
Facebook stranica: Eco-social entrepreneurship - Bc4ese https://www.facebook.com/bc4ese
Instagram: Eco-social entrepreneurship - Bc4ese https://www.instagram.com/bc4ese/