facebook  twitter

Digitalno gumno – aplikacije za komunikaciju

11 nov 2022
9627 puta

Imajući u vidu složenost aplikacija za komunikaciju i mnogobrojne opcije koje postoje u okviru istih, učesnici su tokom nekoliko radionica učili kako se koriste i koje sve mogućnosti im pružaju Viber, WhatsApp, Facebook i Messenger.

U cilju lakše komunikacije i povezivanja sa porodicom, prijateljima iz zemlje i inostranstva, učesnici su se upoznali sa korišćenjem aplikacija Viber, WhatsApp, Facebook i Messenger. Fokus je bio da nauče kako ove aplikacije funkcionišu, koje sve mogućnosti pružaju korisnicima - korisnik može da šalje tekstualne poruke, fotografije i video snimke drugim pojedinačnim korisnicima ili grupama bilo kojeg broja članova, obavljanje poziva, video poziva i grupnog poziva, slanje dokumenta, brisanje poruka, dodavanje novog kontakta, kreiranje grupe, kreiranje sadržaja za objavu na Facebook, učitavanje slika, linkova i slično. Učesnici radionica su imali priliku da uče, vježbaju zajedno, riješe nedoumice ili prepreke na koje su nailazili prilikom korišćenja ovih aplikacija.

Radionice se realizuju u okviru projekta "Upotreba informaciono-komunikacione tehnologije za podsticaj aktivnog starenja - Digitalno gumno", koji je finansiran od strane Ministarstva javne uprave Crne Gore.