facebook  twitter

Digitalno gumno - radionice za povećanje digitalnih znanja i vještina kod starije populacije

07 okt 2022
22152 puta

Starije osobe ne treba posmatrati kao pasivne korisnike usluga, već kao društveni resurs koji je potrebno aktivirati i usmjeravati na mogućnosti i potencijale, kao i motivisati ih da doprinesu razvoju zajednice, što bi ujedno doprinijelo i kvalitetu njihovog društvenog života, kao i aktivnijem i zdravijem starenju.

Zadatak svih nas je da kažemo da su oni značajni članovi našeg društva, i da u granicama svojih mogućnosti, mogu još puno da pruže našem društvu planovima za unaprijeđenje kvaliteta života starijih.

U toku su radionice za povećanje digitalnih znanja i vještina kod starije populacije. Svojim učešćem u radionicama i željom za učenjem polaznici pokazuju da su godine zaista samo broj i potvrđuju pristup kojim se vode - Stariji su resurs, a ne teret.

Rukovanje pametnim telefonima, upotreba interneta, korišćenje mobilnih aplikacija i socijalnih mreža su samo dio tema koje ćemo obraditi tokom radionica.

Radionice se realizuju u okviru projekta "Upotreba informaciono-komunikacione tehnologije za podsticaj aktivnog starenja - Digitalno gumno", koji je finansiran od strane Ministarstva javne uprave Crne Gore.