facebook  twitter

Montenegro Blockchain Forum 2022 - Agenda

24 maj 2022
37723 puta

Dostupna je agenda - dan 1 i dan 2 za Montenegro Blockchain Forum 2022 koji se održava u četvrtak i petak 26. i 27. maja u Podgorici.

Za učesnike koji nisu u mogućnosti da prisustvuju događaju biće obezbijeđen live stream Foruma preko Zidovog YouTube kanala.

Podsjećamo, Forum organizujemo kao dio projekta koji je finansiran kroz IPA predpristupni fond i podržan je od strane Ministarstva nauke kroz poziv „Kolaborativna grant shema za inovativne projektne ideje“ i predstavlja integrisanu akciju sa više zainteresovanih strana koja odgovara na potrebu pronalaženja održivih rješenja i temeljne saradnje naučne zajednice i poslovnog sektora u Crnoj Gori, doprinoseći pametnom i održivom rastu. Projekat kofinansira Vlada Crne Gore.