facebook  twitter

Održan prvi Living Lab Workshop u Podgorici Istaknut

04 mar 2022
33001 puta

U Podgorici 24. i 25. februara u Event & Training Centre – Kuća Čubranović 1630 je održana je prva Living Lab radionica. Ovoj radionici su prisustvovali predstavnici takozvane četvorostruke spirale – predstavnici državnih institucija, privatnog sektora, akademske i naučne zajednici i predstavnici civilnog društva.

Tokom ove dnodnevne radionice, kroz interaktivni rad sa učesnicima, ekspertom za Living Lab pristup, zajednički smo radili na stvaranju strukture za odgovorno riješavanje izazova društveno-ekonomskog razvoja. Ova struktura Living Lab će funkcionisati kao javno-privatno partnerstvo ljudi koje je korisnički orijentisano a uključiće kreativne inovacije u realnim i realističnim okruženjima.

ADP-Zid se registruje kao dio inovativnog ekosistema za podršku razvoja inovacija u formi Poslovno-tehnološkog inkubatora u čiju strukturu, pored razvijenog maker space i istraživačkog centra, nastojimo uključiti Living Lab concept koji će biti vlasništvo svih uključenih aktera.

Nakon sakupljenih zaključaka sa ove radionice, biće organizovana i druga radionica sa ciljem primjene i postavljanja temelja prvog Living Lab-a u Podgorici. Druga radionica će se održati 21. i 22. marta, a poziv će naknadno biti objavljen. Radionica se organizuje u okviru projekta “Razvoj prekogranične mreže za saradnju kreativnih industrija -CREATIVE@CBC>;” i osmišljen je od strane vodećih razvojnih organizacija u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori, PREDA, SIMORA i ADP-Zid. Projekat je kofinansiran iz fondova Evropske unije, EFRR-a i IPA II.