facebook  twitter

Nacionalni Volonterski Centar

Edukativne igre o ekologiji su odličan način da djecu i odrasle naučite o životnoj sredini i kako da je zaštite.

Aktivno starenje podrazumijeva borbu protiv socijalnog isključivanja, aktivno učešće u društvu i ono podstiče zdravo starenje.

Zadvoljstvo je što smo na Gradska RTV Podgorica predstavili servis za aktivno starenje.

Danas je naš konzorcijum održao svoj 6. online sastanak na kojem se razgovaralo o dosadašnjoj implementaciji projekta i daljim koracima. Razmijenjena su iskustva i dostignuća.

Konzorcijum BC4ESE projekta je održao danas 6. konferencijski poziv na kojem se razgovaralo o daljim koracima u implementaciji projekta.

Prilikom uvođenja učenja zasnovanog na igrici u obrazovanju, osim dostupnosti alata, postoji jedan veoma važan aspekt svega ovoga: promjena načina razmišljanja među nastavnicima i učenicima.

Prijavi se na online seminar o socijalnom preduzetništvu, koji ADP-Zid realizuje u okviru EYSET projekta, zajedno sa partnerima iz Španije, Italije, Belgije, Bosne i Hercegovine i Albanije.

Online seminar organizuje se u cilju podrške mladima u kreiranju održivih, pametnih i pristupačnih proizvoda, usluga i procesa u turističkom lancu vreijdnosti kroz razvoj biznis ideja. Tokom seminara, mladi će imati priliku da nauče osnove onoa šta je potrevno da neko postane preduzetnik (glavni koncepti, potrebne vještine i kreiranje plana).

Seminar je namijenjen mladima koji imaju 18-35 godina, koji su željni da stiču nova znanja o temi socijalnog preduzetništva, bez obzira da li imaju biznis ideju ili ne.

Svi zainteresovani mladi, mogu se prijaviti do 07. jula 2023. putem link-a: https://shorturl.at/oIP35

Maksimum broj učesnika po zemlji je 4, a možete se prijaviti ili kao pojedinac ili kao grupa koja će imati maksimum 4 člana.

ŠTA NAKON SEMINARA?
Nakon seminara, slijedi online takmičenje biznis ideja koje budu razvijene tokom ove aktivnosti. Najbolje tri biznis ideje biće nagrađene putovanjem u Briselu, gdje će imati priliku da svoju ideju i predstave relevantnim stake holderima.

Crna Gora spada u red zemalja koje ubrzano stare, a stariji se danas suočavaju sa brojnim izazovima od kojih se izdvajaju: siromaštvo, usamljenost, nedostatak brige, loše zdravstveno stanje. To ukazuje na potrebu kreiranja dodatnih servisa podrške namijenjenih starijim licima.

Predstavnik ADP Zid-a, Igor Milošević nalazi se u Briselu na godišnjoj skupštini DIESIS mreže. Skupština se organizuje 21. i 22. Juna 2023. godine.

Predstavnici ADP Zid-a su se u ponedeljak, 19.06.2023. godine, sastali sa zamjenikom gradonačelnice Podgorice, Lukom Rakčevićem u prostorijama Glavnog grada. Tokom sastanka bilo je riječi o nastavku saradnje između Glavnog grada i ADP Zid-a koje je bazirano na Memorandumu o saradnji.