facebook  twitter

SALTO South East Europe Resource Centre Trainers Pool - Call for trainers

16 Feb 2017
17768 times
Da li imate trenerskog iskustva u evropskom ili interkulturalnom omladinskom radu?
 
Želite li se pridružiti timu trenera u okviru programa Erasmus + u oblasti mladih, sa fokusom na saradnju sa zapadnim Balkanom i izgradnji kapaciteta i kompetencija u ovom regionu?
 
Onda ovaj poziv može biti interesantan za vas.
 
Prijavite se najkasnije do: 02.03.2017.