facebook  twitter

Međugeneracijske edukativne radionice

24 Nov 2023
7773 times

Aktivno starenje ima više benefita za starije osobe, od kojih su glavne socijalna uključenost, pozitivan stav prema životu, zdravi stilovi života, više pokretljivosti, bolje mentalno i zdravstveno stanje, veći nivo samopouzdanja i korisnosti.

Resursi koje imaju stari ljudi su blago za sve nas, a poštovanje jedino što mi možemo da mi damo zauzvrat. Zato je adekvatna briga o njima jedini način da sačuvamo te resurse i povećamo ih tamo gdje je to moguće.
U cilju promocije aktivnog starenja i potencijala starijih lica, učesnici radionica su iskazali želju da i sami realizuju edukativne međugeneracijske aktivnosti i svoje znanje podijele sa svim zainteresovanim učesnicima radionica, kako sa svojim vršnjacima, tako i sa mlađim generacijama.

Pored toga, kroz radionice su se osvrnuli na one teme o kojima treba pričati jasno i glasno. To su teme od važnosti, problemi sa kojima se suočavaju mnoga starija lica – nasilje nad starijim licima, koje je teško prepoznati, a činjenica je da je ono postalo opšti društveni problem i njegove se posledice reflektuju u različitim sferama društvenog života.

Radionice se sprovode u okviru projekta „Uspostavljanje i licenciranje servisa za samostalan i kvalitetan život starijih lica”, koji je finansiran od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja na osnovu javnog poziva “Podrška starijim licima za život u zajednici".