facebook  twitter

Urednik

Urednik

U svakodnevnom govoru nailazimo na upotrebu pojmova starenje i starost kao sinonima. Međutim, ova dva pojma se bitno razlikuju.

Veliki broj polaznika na našim radionicama, zainteresovanost medija i javnosti za projekat „Uspostavljanje i licenciranje servisa za samostalan i kvalitetan život starijih lica”, koji je finansiran od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja na osnovu javnog poziva “Podrška starijim licima za život u zajednici", pokazuje kolika je potreba za aktivnostima koje su usmjerene na starija lica, a prije svega kolika je potreba za razvijanjem servisa za aktivno starenje i promociju unapređenja kvaliteta života starijih lica.

Loša ekonomska situacija u Crnoj Gori i region odražava se na živote većine njenih građana, a posebno pogađa one koji su zašli u zrelu životnu dob.

Intenzivan napredak tehologije u proteklih dvadesetak godina učinio je svakodnevni život nezamislivim bez digitalnih pomagala.

Aktivno starenje ima više benefita za starije osobe, od kojih su glavne socijalna uključenost, pozitivan stav prema životu, zdravi stilovi života, više pokretljivosti, bolje mentalno i zdravstveno stanje, veći nivo samopouzdanja i korisnosti.

Da bi starija lica nakon penzionisanja živjela kvalitetno, u okruženju koje podstiče njihovo aktivno zdravo starenje neophodno je identifikovati njihove potrebe i razvijati aktivnosti u skladu sa njima.

Posebno nam je zadovoljstvo što smo imale priliku da gostujemo u emisiji “Život po mjeri čovjeka” na RTCG gdje smo govorili o dostojanstvenom starenju i projektu "Uspostavljanje i licenciranje servisa za samostalan i kvalitetan život starijih lica”, koji je finansiran od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja na osnovu javnog poziva “Podrška starijim licima za život u zajednici".

Zdravo starenje je prioritet za cjelokupno društvo i zajednicu, jer na taj način svi doprinosimo boljoj i kvalitetnoj zajednici, pomažući starima pomažemo i sebi.