facebook  twitter

Kontakt tačka “Erasmus+, Youth in action”

SALTO SEE RC organizuje trening EuroPeers koji je namijenjen mladima koji su učestvovali u projektu Mladi u akciji ili Erasmus +: YiA projektima.

SALTO South East Europe Resource Centre u saradnji sa EU-CoE Youth Partnership i Nacionalnim agencijama Austrije, Njemačke, Slovenije i Poljske organizuje konferenciju pod nazivom “Raise your voice for tomorrow’s Europe”, koja ima za cilj promovisanje evropske dimenzije u obrazovanju mladih u oblasti demokratskog građanstva i doprinosu priznavanju evropskog državljanstva.

EVigoS Meeting point – ADP-Zid realizuje projekat u saradnji sa opštinom Vigo i Abertal Centro Xuvenil iz Španije, koji su i koordinatori projekta koji je odobren u okviru Erasmus+ programa.

Za program Erasmus+ Mladi u akciji sam čula dosta davno, ima više od deset godina.

Prvi godišnji EVS događaj održan je u periodu od 26 – 28. maja 2017. godine u Draču.
Erasmus+ program je usmjeren na jačanje znanja i vještina te zapošljavanje, kao i unaprjeđenje obrazovanja, osposobljavanja i rad u području mladih i sporta. 

Dvodnevni susret EVS akreditovanih organizacija iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine održan je 18 i 19. maja 2017. godine u Sarajevu.

U saradnji sa EUIC, u okviru posjeta četvrtkom organizovan je Info dan Evropskom volonterskom servisu i Erasmus+ programu.
U periodu od 6 - 9. marta održan je sastanak predstavnika SALTO SEE RC i Kontakt tačaka za Erasmus+ Mladi u akciji zemalja Zapadnog Balkana tokom kojeg su razgovarali o aktuelnim promjenama u Erasmus+ programu i njegovoj implementaciji u regionu zapadnog Balkana.
 

SOHO trening ima za cilj poboljšanje kvaliteta EVS projekata kroz razvoj znanja i vještina osoba koje su direktno uključene u sistem podrške EVS volontera.