facebook  twitter

Kontakt tačka “Erasmus+, Youth in action”

Virna je trenutno u Austriji u okviru Evropske inicijative za solidarnost. U trenutku kada je cijeli svijet na kratko usporio, programi teku i projekti se odvijaju nesmetano, koristeći online platforme i alate.

Erasmus+ Nacionalna agencija Njemačke organizuje trening Let's go civic! Youth Exchanges for Civic Engagement, koji je namijenjen omladinskim radnicima u cilju integrisanja građanskog obrazovanja u omladinski rad i omladinske razmjene.

Erasmus+ Nacionalna agencija Letonije u partnerstvu sa SALTO South East Europe and Culture Diversity Resource Centres, organizuje trening "Eutopia" Diversity in a Changing Europe - Creative lab for Rethinking Diversity in Youth Work koji je namijenjen omladinskim radnicima.

SALTO SEE RC je objavio listu aktivnosti koje će se realizovati tokom 2020 godine!

U Budvi će se u period od 6-9. aprila održati Treći Europe-Western Balkan Youth Meeting koji će okupiti omladinske radnike, predstavnike evropskih i regionalnih institucija i eksperte iz zemalja Zapadnog Balkana i zemalja članica EU.

Value Fair 2020 ima za cilj da pomogne akterima u oblasti omladinskog rada u dijeljenju, razumijevanju i istraživanju vrijednosti kroz neformalno obrazovanje (NFE). Događaj je fokusiran na to kako se prevode, promovišu i prenose sljedeće vrijednosti: učešće, održivost, empatija, inkluzija i jednakost.

SALTO SEE konsultativni sastanak održan je u periodu od 26-28. januara 2020. u Velesu i okupio je predstavnike Kontakt tačaka, akreditore, eksperte i trenere.

Resursni centar Evropske inicijative za solidarnost u saradnji sa rumunskom Nacionalnom agencijom za Evropsku inicijativu za solidarnost, organizuje seminar koji je namijenjen omladinskim radnicima, trenerima, volonterskim mentorima.

Njemačka Nacionalna agencija za Erasmus+ Mladi u akciji organizuje EuroPeers trening koji je namijenjen mladima koji su učestvovali u programima Erasmus + i Evropska inicijativa za solidarnost.

Portal DIGI YOUTH na koji ste naišli, vjerovatno u vašoj potrazi za resursima o digitalnim alatima i online učenju, kreirala je i vodi ga Jugoistočna evropska mreža mladih (SEEYN). Vizija je bila da se kreira mjesto gdje bi omladinski radnik, trener, edukator ili mlada osoba, mogao da nađe teorijske i praktične inpute o digitalnim alatima u vezi sa omladinskim radom i neformalnim obrazovanjem.