facebook  twitter

Sjajan webinar u najavi: Europe Goes Local in the Western Balkans!

16 Nov 2023
1380 times

Još jedan sjajan webinar u najavi: Europe Goes Local in the Western Balkans!

Pridružite se još jednoj online sesiji na temu mjerenja uticaja omladinskog rada, koja je namijenjena za opštine. Sesija se održava u okviru implementacije European Goes Local na Zapadnom Balkanu.
• Saznajte više o vrijednostima i primjeni mjerenja uticaja aktivnosti omladinskog rada;
• Istražite različite modele mjerenja uticaja aktivnosti omladinskog rada koje koriste različite opštine, kancelarije za mlade, omladinski centri/servisi i omladinske organizacije;
• Upoznajte se sa rezultatima dva Erasmus+ projekta koji imaju za cilj mjerenje uticaja u radu sa mladima, ali i sa alatima za mjerenje uticaja koji su razvijeni u okviru ovih projekata;
• Saznajte koje su mogućnosti primjene alata za mjerenje uticaja od strane opština uključenih u EGL i drugih lokalnih aktera aktivnih u radu sa mladima.

I ne samo to, sa vama će biti koordinator programa “Europe Goes Local” i experti u ovoj oblasti koji će sa vama mogu podijeliti svoje višegodišnje iskustvo.

Link za registraciju: https://zoom.us/meeting/register/tJwkfuGhpjIjGdMbIROMUy7HghRi9qcCpupC

Pridružite nam se! Europe Goes Local!