facebook  twitter

Novi logo Kontakt tačaka Zapadnog Balkana

29 Aug 2023
1371 times

Kontakt tačke za program Erazmus+ (za mlade) i Evropska inicijativa za solidarnost su vaša podrška za planiranje i implementaciju projekata u regionu Zapadnog Balkana.

Više informacija o Kontakt tačkama:https://www.salto-youth.net/rc/see/contactpoints/