facebook  twitter

Treći monitoring sastanak projekta "Child friendly tourism"

08 Nov 2019
3135 times
U petak 25.oktobra 2019. godine predstavnici ADP Zid-a, zajedno sa svojim partnerima, predstavnicim centra "Djeca danas" (QFS) iz Albanije, održali su sastanak sa ciljem evaluacije dosadašnjih aktivnosti u okviru projekta “Child Friendly turizam”.
 
Sastanku su prisustvovali predstavnici Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) za Crnu Goru i Albaniju, kao i predstavnica Delegacije EU u Crnoj Gori. Da podsjetim, projekat “Child Friendly Turizam u prekograničnom regionu” je nastao sa ciljem da se podsticanjem turističke ponude prilagođene djeci doprinese poboljšanju standarda prekograničnog područja između MNE-ALB, kroz promociju i pokretanje zajedničke turističke pronude, kao i jačanja uloge lokalnog stanovništa u kreiranju održivog i profitabilnog turističkog proizvoda.
 
U prvom dijelu sastanka razgovaralo se o napretku projekta i svim do sad postignutim aktivnostima, a nakon toga povela se diskusija o važnosti, dizajnu, efikasnosti, efektivnosti, uticaju, održivosti projekta i aktivnosti u okviru istog, i na kraju i o uticaju koji ima na lokalnom i prekograničnom nivou. Sastanak je završen razmatranjem potencijalih prepreka i problema u pogledu realizovanja finalnih faza projekta, kao i razgovorom o korektivnim mjerama vezanim za vođenje projekta i pripremu za sledeće korake.
 
Projekat je započet u maju 2018. godine, a biće realizovan do maja 2020. godine.