facebook  twitter

Druga regionalna radionica u okviru projekta “Child friendly turizam u prekograničnoj regiji

25 Jun 2019
3335 times

Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid (ADP-Zid) realizuje projekat “Child friendly turizam u prekograničnoj regiji" kroz prekogranični program Crna Gora – Albanija u partnerstvu sa Centra "Djeca danas" (QFS) iz Albanije. Projekat je započet u maju 2018.godine, i biće realizovan do maja 2020.godine.

Druga regionalna radionica je realizovana u periodu 21-23 juna 2019 godine u Hotelu Rafaelo Shengjin, Lezhe, u Albaniji.

Na radionici učesnici su imali priliku da se upoznaju sa pravima djece i značaju uključivanja dječijih prava prilikom donošenja odluka o sigurnim urbanim prostorima i odlukama gradova. Doc. Prof Elton Noti sa Univerziteta Durres je predstavio Oblike turizma pogodnog za djecu, a učesnici su imali priliku da se upoznaju i sa inovacijama vezanih za održivost u turizmu i ugostiteljstvu.

Predavanjem ekspertkinje sa Pravnog fakulteta u Draču, Olte Quejvani prisutni su razgovarali o Konceptu koji stoji iza ponude prilagođene djeci i njihovim potrebama, kao i o gradovima i njihovim mogućnostima za prilagođevanje potrebama i aktivnostima djece.


Učesnici su kroz prvi modul obuke imali priliku da unaprijede znanje o karakteristikama turizma pogodnog za djecu, tržišnom potencijalu turizma prilagođenog djeci, standardima i zahtjevima tržišta.
Diskusijom i aktvnim učešćem u razgovoru učesnici iz Turističkih organizacija, Opština, Nacionalnih parkova, kao i ostalih članova civinog sektora su govorili o načinima kako razviti prekogranični proizvod/saradnju u mjestima obuhvaćenim projektom.
Radionica je realizovana sa ciljem da doprinijese povećanju saradnje i povezivanju predstavnika turističke privrede, neprofitnih organizacija kao i ogranizacija civilnog društva iz Crne Gore i Albanije.