facebook  twitter

Prvi modularni trening u okviru projekta “Child friendly turizam u prekograničnoj regiji''

19 Mar 2019
4344 times

Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid (ADP-Zid) realizuje projekat “Child friendly turizam u prekograničnoj regiji" kroz prekogranični program Crna Gora – Albanija u partnerstvu sa organizacijom "Djeca danas" (QFS) iz Albanije. Projekat je započet u maju 2018.godine, i biće realizovan do maja 2020.godine.

Prvi modul je realizovan u periodu od 13. do 15. marta 2019.godine, u hotelu Princess, u Baru, sa ciljem da doprinese povećanju saradnje i povezivanju predstavnika turističke privrede, neprofitnih organizacija kao i ogranizacija civilnog društva iz Crne Gore i Albanije.


Više o razvoju turističkog proizvoda, promociji i potencijalima child friendly turizma govorila je Olivera Popović, saradnica u nastavi na Fakultetu za biznis i turizam u Budvi. Prof. dr Rade Ratković govorio je na teme: razvoj destinacije, destinacijski menadžment, osvrnuvši se na korisne primjere child friendly turizma iz Evrope, kao i inovacije na sadašnjem tržištu.

Učesnici su kroz prvi modul obuke imali priliku da unaprijede znanje o karakteristikama turizma pogodnog za djecu, tržišnom potencijalu turizma prilagođenog djeci, standardima i zahtjevima tržišta. Diskusijom i aktvnim učešćem u razgovoru učesnici iz turističkih organizacija, opština, nacionalnih parkova, kao i ostalih članova civinog sektora su govorili o tome šta je potrebno za razvoj proizvoda u odnosu na karaktersitsike jedne destinacije; kako turizam i lokalni akteri mogu podržati razvoj proizvoda; koji su primjeri dobre prakse iz EU; kao i način kako razviti prekogranični proizvod/saradnju u mjestima obuhvaćenim projektom.

Prvog dana predstavnice ADP – Zid, Sanda Rakočević i QFS Albanija Klodiana Thratori, su imale priliku da kao uvod u trening predstave partnere i ciljeve projekta, kao i da daju priliku svima prisutnima da se predstave. Drugi dan je započet predavanjem ekspertkinje sa Pravnog fakulteta u Draču, Olte Quejvani koja je kroz niz interaktivnih radionica i podsticanjem aktivnog učešća prisutnih predstavila specifičnosti, prednosti i zanimljivosti child friendly projekta. Poslednjeg dana treninga učesnici su radili na planiranju narednih koraka, kao i temama koje bi trebale biti obuhvaćene drugim modulom treninga. Drugi modul treninga biće realizovan u Albaniji, 27-29.marta 2019.godine.

Turizam pogodan za djecu u prekograničnom regionu je jedan od osam projekata koje podržava IPA Program prekogranične saradnje Crna Gora - Albanija 2014-2020.