facebook  twitter

Odmor i razvoj kreativnosti

18 Feb 2019
3169 times

Roditelji se danas suočavaju sa teškom bitkom kada je riječ o tome da njihova djeca budu zainteresovana da urade bilo šta osim da posvete potpunu pažnju sadržaju na ekranu telefona ili tableta.

Važnost i razvoj kreativnosti rijetko je podržan školskim kurikulumom i samim tim jedino vrijeme koje djeca provode slobodno radeći ono u čemu uživaju i imaju potpunu slobodu se dešava na odmorima gdje zajedno provode vrijeme sa porodicom, jer samim tim koriste inače uspavane kognitivne sposobnosti, lakše pamte, uče sa razumijevanjem, u dodiru su sa prirodom, posvećuju više vremena kulturi i kulturnim dešavanjima, uživaju u sadržaju iste i razvijaju kritičku misao, a samim tim dolazi do razvijanja sposobnosti koje budu vitalne u tome da se oblikuju u jednu zrelu osobu.

Oni mogu spustiti svoje uređaje dok jedu, bave se sportom i spavaju, ali u suprotnom, uključivanje u fizički svijet oko njih može biti ozbiljan izazov. Naročito kada je u pitanju uživanje u slobodnom vremenu, provođenje kvalitetnog i sadržajnog vremena sa porodicom, volontiranje, humanitarni rad ili zajednički odmor. U današnjem vremenu roditelji se susreću sa izazovima sa kojima se prethodne generacije nisu susretale. Na tome se može raditi kroz postavljanje primjera djeci.

Teško je očekivati da djeca žele da se provode vrijeme sa porodicom ako odrasli ne rade to isto. Jedan od načina da se djeca zainteresuju za uživanje u porodičnom odmoru jeste uključivanje aktivnosti u kojima uživaju, neki sport ili hobi. Samim tim postoji mogućnostog da sklope nova prijateljstva i isprobaju nove stvari, a i da se zabave.

Pružajući djeci priliku da uče od umjetnosti, muzike, performansa i drugih kreativnih ponuda koje istorijski zaokružuju osnovno obrazovanje, učimo ih tome da odgovor na pitanje jeste važan koliko i kako doći do njega.

Podsticanjem kreativnosti i usmjeravanjem slobodnog vremena na aktivnosti koje im prijaju i u kojima uživaju kod djece stvara povjerenje, samopoštovanje, razumijevanje, empatiju i emocionalno zdravlje.