facebook  twitter

Priroda porodičnog odmora

11 Feb 2019
3171 times

Porodični odmori se doživljavaju kao prilike za kvalitetno porodično vrijeme koje omogućava povezivanje kako bi se obezbjedila sreća i zajedništvo porodice, daleko od smetnji svakodnevnog života. U stvari, zajednički odmori su često jedini put kada cijela porodica provodi zajedno duže vrijeme i naizgled nudi ravnotežu porodičnog života kod kuće. Razlozi zbog kojih porodice odlaze na odmor, razlikuju se od razloga opšteg odmora.

Porodični odmori su manje fokusirani na “bjekstvu” ili pauzi od kućne rutine i akcenat stavljaju na provođenju vremena sa porodicom (uključujući i proširenu porodicu) u obavljanju novih aktivnosti i stvaranju novih pozitivnih sjećanja. Za djecu je takođe imperativ da porodični odmori uključuju i društvenu zabavu. Porodični odmori služe u svrhu (ponovnog) povezivanja članova porodice i mogu se posmatrati kao društvena praksa koja uključuje umrežavanje, formiranje porodičnog kapitala i društvene obaveze.

Dječje aktivnosti i zabava su važni faktori koje treba uzeti u obzir prilikom odlučivanja o odmoru. Na donošenje odluke utiče to da li će djeca biti srećna. More, turistička sela, objekti pogodni za porodicu, kao što su sobe za presvlačenje djece, hranilice, igrališta, dječji jelovnici i pubovi pogodni za djecu, kao i restorani se takođe uzimaju u obzir prilikom odlaska na odmor. Atraktivan smeštaj je neophodan, a objekti za samostalni boravak obično su poželjniji jer su fleksibilniji. Stavovi i potrebe djece su možda jedan od najvažnijih faktora pri odlučivanju gdje ići na porodični odmor.

Roditelji se često osjećaju rastrgnuti između želje da provedu kvalitetno vrijeme sa djecom na odmoru i želje da uživaju u miru i tišini. Turistička ponuda bi trebala osim stavljanja u fokus „tradicionalne“ porodice (dvije odrasle osobe i dvoje djece), da uzme u obzir i rastući broj „netradicionalnih“ porodica sa različitim potrebama i zahtjevima; pružajući svima odgovarajuće usluge i objekte na raspolaganje.