facebook  twitter

Gradovi u Albaniji koji su child friendly/prilagođeni djeci

23 Jan 2019
3601 times

Inicijativa za gradove prilagođene djeci (CFCI), koju je pokrenuo UNICEF 1996. godine, podržala je izazov “ostvarivanja prava djece u sve urbaniziranijem i decentraliziranom svijetu”. Inicijativa se zasniva na kapacitetu okupljanja lokalnih aktera i UNICEF-a kako bi se stvorili sigurni, inkluzivni gradovi i zajednice prilagođene djeci.

Važnost gradova i zajednica u kreiranju politike koja direktno pogađa djecu povećala se u protekle dvije decenije kako je svijet postao urbana planeta. Iako nacionalne vlade ostaju primarni nosioci dužnosti za ostvarivanje prava djeteta u skladu sa međunarodnim pravom, posljednjih godina svjedoci smo rastućeg trenda među gradonačelnicima i lokalnim vlastima da podrže i govore u prilog najranjivijim grupama koje žive u njihovim opštinama, uključujući djecu i mlade.

Nacionalni okvir za gradove prilagođene dječjim potrebama je najvažniji proces u razvoju usluga i inicijativa usmjerenih na podršku priznavanju i promociji prava djece u nacionalnoj perspektivi. Na lokalnom nivou, stvaranje CFCI okvira za grad Korču (i djelimično Tiranu) predstavlja početnu prekretnicu u iskustvu koje bi trebalo da utre put za Grad koji ima za cilj da prihvata, podržava i promoviše prava djece, i samim tim postajući najbolja praksa za zemlju. Okvir će biti konceptualna i konkretna smjernica cjelokupnog procesa, te će biti usklađen s međunarodnim i nacionalnim dokumentima koji se odnose na CFCI.

https://acfc.it/albania-child-friendly-cities