facebook  twitter

Održan sastanak Koordinacionog odbora za prekogranični projekat „Child friendly tourism“

25 Dec 2018
2798 times

ADP Zid održao je sastanak Koordinacionog odbora za prekogranični projekat „Turizam prilagođen djeci u prekograničnom području“ 24. decembra 2018. godine u hotelu Aurel, u Podgorici, Crna Gora. Predstavnici oformljenog odbora Crne Gore i Albanije imali su priliku da se predstave, kao i da predstave ciljeve i aktivnosti projekta.

Oblasti u kojima će se projekat realizovati su:

• Opštine Ulcinj, Bar, Podgorica, Rožaje, Crna Gora;

• Skadar i Lezha regioni, Albanija.

Biljana Sotirovska i Suad Đelović, ispred Ministarstva održivog razvoja i turizma, predstavili su područje rada Direkcije za razvoj turističke destinacije i turističke infrastrukture i istakli njihovo zadovoljstvo što su uključeni u ovu vrstu projekta naglašavajući posljedice i utjicaj zajedno sa uključivanjem lokalnih opština koje može imati na ljude koji žive u tim oblastima.

Rovena Mocka, direktorica razvojnih programa, Ministarstvo turizma i Manjola Duli, stručnjak za ekonomiju i turizam, profesor na Javnom univerzitetu u Tirani primijetile su veliki potencijal koji bi Albanija i Crna Gora mogle ostvariti promovisanjem ove vrste turizma. Ključ je u edukaciji predstavnika opština i civilnog društva na način na koji svi možemo pronaći zajedničko rješenje i proširiti turističku ponudu i raditi na postizanju punog potencijala turizma prilagođenog djetetu.

Klodiana Thartori, izvršna direktorica Centra za djecu danas, menadžerka projekta, izrazila je zadovoljstvo da ponovo sarađuje i da komunikacija koja se ostvaruje na dnevnoj bazi i dobra saradnja koja je postignuta daje dodatni podsticaj da ovo bude jedinstven projekt.

Mirela Kalamperović, menadžerka projekta ispred ADP Zid, predstavila je buduće korake i planirane aktivnosti koje će uslijediti. Turistička zajednica, organizacije civilnog društva i drugi ključni turistički akteri u razvoju zajedničkog paketa za dječji turizam će stvoriti novu turističku ponudu sa nadzorom važećih stručnjaka u toj oblasti, zajedno sa vođenim nadzorom lokalnih opština u prekograničnom regionu.

Turizam pogodan za djecu u prekograničnom regionu je jedan od osam projekata koje podržava IPA Program prekogranične saradnje Crna Gora - Albanija 2014-2020.