facebook  twitter

Trendovi u porodičnom turizmu; turizmu prilagođenom djeci

22 Aug 2018
3054 times

Porodice igraju važnu ulogu u turističkoj industriji uprkos padu tradicionalnih porodičnih modela. Postoji mit o propadanju porodice a zapravo su porodice danas drugačije povezane nego ranije. Porodice se mogu kretati od najmanje dva člana (samohrani roditelj s jednim djetetom) do porodica sa više generacija (bilo koji broj odraslih i djece) i sve se više udaljavaju od tradicionalnih veličina porodice i rodne orijentacije (dva heteroseksualna roditelja i dvoje djece).


Praznici mogu igrati važnu ulogu u jačanju porodičnih odnosa i izgradnji društvenog i porodičnog kapitala u neposrednoj i proširenoj porodici prevazilaženjem povećanih problema mobilnosti.


Porodična putovanja i posjete prijatelja i rođaka putovanje predstavlja jedan vid oblika turizma, jer će ljudi uvijek putovati da se ponovo povežu. Postoje nova porodična turistička tržišta koja se pojavljuju, a tradicionalna porodična tržišta nastavljaju sa radom i uvode nove ponude.
To znači da turistička industrija mora bolje da se pobrine za sve veću raznolikost porodičnog tržišta u budućnosti. Turistička industrija takođe radi na boljem razumijevanju složenih odluka o kupovini, jer porodice postaju sve više demokratske, a izbor destinacija i aktivnosti odmora se razmatra među svim članovima porodice, uključujući i djecu.


Međutim, djeca se ne mogu smatrati homogenom grupom, dob može biti značajan faktor, pa samim tim tinejdžeri imaju vrlo različite zahtjeve od djece mlađeg uzrasta. To bi trebalo da vodi ka kreativnijim i inovativnijim marketinškim kampanjama koje će uključiti mlade turiste odgovarajućih godina, posebno zato što su oni sledeća generacija turista.


Ulaganje u djecu danas će oblikovati budućnost turizma. Duži očekivani životni vijek, pomijeranje granica roditeljskih uloga i veći naglasak stavljen na manju djecu će podstaći tu potražnju. Dok je fokus odmora na opuštenosti i uključivanju u nove porodične aktivnosti za stvaranje srećnih sjećanja i uspomena, jednako je važno osigurati da se djeca mogu zabaviti u sigurnom okruženju, dok ostatak porodice može slijediti sopstvene izbore zabave i odmora.


Budućnost porodičnog turizma leži u shvatanju različitih potreba djece i odraslih različitih uzrasta, iz različitih etničkih grupa i sa različitim porodičnim strukturama. Tendencije zatim ukazuju na povećanu heterogenost, fluidnost i mobilnost među porodicama koje putuju.
Ono što je očigledno jeste da budućnost porodičnog turizma leži u prihvatanju sve veće višestranosti, raznovrsnosti, i fleksibilnosti ponude porodičnog tržišta u cilju zadovoljavanja potreba svih članova porodice.