facebook  twitter

O našim partnerima

11 Jul 2018
2991 times

QFS je skraćenica za Kendra "Femijet Sot" - Centar "Djeca danas".
"Djeca danas" je nevladina, neprofitna organizacija bez političke ili vjerske pripadnosti, posvećena ostvarivanju prava djece, mladih i zajednica u Albaniji.


QFS je osnovan kao lokalni ogranak Organizacionog plana Internacional i naslijedio je svu baštinu, iskustvo i standarde Plana koji se sprovodi u Albaniji.
Misija je vođenje albanskog društva ka svjesnom angažmanu u ostvarivanju prava djece, mladih i drugih ranjivih grupa, te uvažavanju njihovog učešća u izgradnji održive i ispunjene budućnosti. Vizija je da djeca, mladi, žene i druge kategorije ranjivih grupa u Albaniji uživaju puno dostojanstvo i prava koja im sleduju.

QFS je stvoren kao unija ljudskih srca i umova koji doprinose izgradnji optimalnog okruženja, zdravog i sigurnog za učešće i razvoj djece, mladih i zajednice. Bave se sakupljanjem talenata i resursa koji uživaju poštovanje društva, koji su posvećeni i optimisti. Oslanjaju se na timski rad i saradnju kao glavne stubove za realizaciju misije. Integritet, odgovornost i transparentnost sa korisnicima, partnerima i donatorima su vrijednosti kojima se vode.

"Children today" rade na promovisanju poštovanja i ostvarivanja prava deteta. Realizovali su prevod na albanski jeziku KOMPASITO - Priručnik za obrazovanje o ljudskim pravima za decu; te rade na podržavanju vještina i stručnost u korišćenju ovog priručnika i njegovoj primjeni. Teme kojima se bave uključuju:

Programska područja za prava djece
Kvalitetno obrazovanje 
Zaštita djece
Učestvovanje djece
Zdravlje djece i porodice

http://www.femijetsot.org/index.php