facebook  twitter

Najava: "Zapošljivost mladih i društvene inovacije"

29 May 2017
20096 times

Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid u okviru regionalnog projekta „Regionalna platforma organizacija civilnog društva za zagovaranje socijalnih inovacija u oblasti zapošljavanja mladih koji su u riziku od socijalnog isključenja“ organizuje događaj „Zapošljivost mladih i društvene inovacije“. Događaj će se održati u srijedu, 31. maja 2017. godine.

 

„Zapošljivost mladih i društvene inovacije“ predstavlja događaj koji će okupiti sve relevantne aktere koji se bave procesom zapošljavanja, kako bismo zajednički doprinjeli unapređenju zapošljivosti mladih u Crnoj Gori kreiranjem kvalitetnih prijedloga i usvajanjem primjera dobre prakse.

Na početku događaja govoriće Sanda Rakočević, regionalna koordinatorka YOUSEE platforme i Boban Gledović, iz Ministarstva rada i socijalnog stranja. Drugi dio događaja je rezervisan za panel diskusije gdje će se predstaviti istraživanja koja su sproveli ADP-Zid i regionalna platforma YOUSEE sproveli i preporuke za unapređenje politike zapošljavanja, kao i inovativni trendovi u procesu zapošljavanja, dostupni programi zapošljavanja mladih i primjeri dobre prakse. 

Panel diskusija: Od istraživanja do prijedloga rješenja u oblasti zapošljavanja
- Značaj deinstitualizacije za zapošljavanje mladih
- Bijela knjiga za unapređenje zakona o stručnom osposobljavanju i angažmana bez zasnivanja radnog odnosa
- Aktivnosti u oblasti politike zapošljavanja

• Igor Milošević, ADP- Zid
• Ivana Mihajlović, Unija slobodnih sindikata Crne Gore
• Ljiljana Garić, Centar za stručno obrazovanje
• Ksenija Martinović, ADP– Zid

Panel diskusija: Inovativni trendovi u zapošljavanju
- Dostupni programi zapošljivosti mladih
- Primjeri dobre prakse zapošljavanja

• Aleksandar Rakočević, Zavod za zapošljavanje Crne Gore
• Mirza Mulešković, Unija poslodavaca Crne Gore
• Saša Jovanović, Biznis start centar Bar
• Aleksandra Bošković, Bild studio

Ukoliko imate pitanja vezana za događaj ili želite da izrazite interesovanje učešća, kontaktirajte nas na politikezid@gmail.com.