facebook  twitter

Ponuda

25 Jan 2014
44725 times

Paket ponude za jačanje i uspostavljanje servisa uključuje konsultacije i mentorstvo u procesu pripreme volonterskog servisa kao i znanje potrebno za upravljanje sistemom organizovanog uključivanja i rada sa volonterima. Trenerski tim ADP-Zid pomaže organizacijama da uspostave strukturu i obezbijede svoj servis dostupnim svim zainteresovanim stranama u zajednici kroz direktan rad sa zainteresovanom organizacijom.

Zadovoljstvo mi je da Vam predstavim na koji način ADP-Zid radi, stvara i uključuje građane u svoje programe.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid je nevladina organizacija osnovana 1996.g. sa sjedištem u Podgorici. Već petnaest godina radimo na programima okrenutim društvenoj odgovornosti svih aktera u zajednici. Osim programa koji su okrenuti razvoju lokalne zajednice, bavimo se različitim segmentima društvene odgovornosti kroz koje afirmišemo različite programe. Za fakultete - service learning, za građane - volontiranje, radimo na promovisanju društveno odgovornog ponašanja lokalnih uprava kao i društveno odgovornog poslovanja kompanija.

Program razvoja zajednice je oblast u okviru koje ADP–Zid radi od početka svog osnivanja sa ciljem unaprijeđenja kvaliteta života građana Crne Gore i razvoja lokalne zajednice. Svi ovi programi zasnovani su na principima nediskriminacije, cjeloživotnog učenja i jednakih šansi za sve, kao i na vrijednostima koje afirmiše organizacija kao što su participativnost, inovativnost, kreativnost, solidarnost i aktivizam građana, naročito mladih.

Bitna komponenta u razvoju lokalne zajednice je doborvoljnost prilikom rješavanja problema koje u njima prepoznajemo. Dobrovoljnost drugačije nazivamo volontiranje. Volontiranje u najširem smislu se definiše kao dobrovoljna, neprofitna i neplaćena aktivnost kojom pojedinci doprinose dobrobiti svoje zajednice i cijelog društva.

Volontiranje uvijek karakterišu četri komponente: dobrovoljnost, neprofitnost, neplaćenost i doprinos zajednici a ne pojedincu. Ako u realizaciji neke aktivnosti nedostaje samo jedna od ovih komponenti onda to nije volontiranje! Pored snažnog altruističkog aspekta i uticaja na jačanje osnovnih ljudskih vrijednosti kao što su zajedništvo i solidarnost, posmatrano ekonomskim pokazateljima volontiranje predstavlja značajan ekonomski potencijal jedne zemlje.

Programima volontiranja i volonterske politike u Crnoj Gori bavimo se zadnjih dvanaest godina. ADP-Zid je nosilac svih razvojnih dokumenata u Crnoj Gori kada su u pitanju volonterizam i volonterski rada. Imamo bazu sa velikim brojem volonetra koji aktivno učestvuju u programskim aktivnostima organizacije, često i sami inciraju neke od njih. Kroz sve naše programe mogu da se uključe i korporativni volonteri. Godišnju nagradu za korporativno volonteranje od 2006. godine dodjeljujemo svake godine u decembru mjesecu, kao jednu od kategorija Godišnje nagrade za volontiranje.

Always clean your HTML source to avoid bad HTML. Please subscribe to HTML G to remove this message.

More in this category: « Ponuda servisa