Print this page

Evropska politika za mlade

22 Jan 2016
29865 times

Bijela knjiga ("White Paper") iz 2001. godine, prva evropska strategija za mlade, unijela je jedan važan mehanizam evropske politike u politiku za mlade - tzv. Otvorenu metodu koordinacije (eng. OMC - Open Method of Coordination). OMC je decentralizovani način upravljanja određenom politikom kojim Vijeće ministara, uz preporuke Evropske komisije, donosi ciljeve i prioritete u određenom polju i daje smjernice o načinima na koje bi zemlje članice trebale te ciljeve i prioritete sprovesti i podržati. Te smjernice nisu obavezujuće, no zemlje članice su dužne redovno podnositi izvještaj o svojim naporima i postignućima u njihovom ispunjenju.

 

2009. godine je donesena nova strategija pod nazivom EU strategija za mlade - Ulaganje i osnaživanje koja donosi smjernice evropske strategije za mlade u narednih deset godina. Jedno od glavnih obilježja nove strategije je dvostruki pristup rješavanju izazova identifikovanih kod mladih. Ta dva pristupa su navedena već u naslovu strategije - ulaganje i osnaživanje. Ulaganjem će se staviti na raspolaganje "veća sredstva za razvoj područja politike koja utieču na mlade u njihovom svakodnevnom životu i doprinose njihovom boljitku", dok će se osnaživanjem "promovisati potencijali mladih za obnovu društva i doprinos vrijednostima i ciljevima Evropske unije", a sve u svrhu stvaranja više mogućnosti za mlade u području obrazovanja i zapošljavanja, smanjenja prepreka za učešće mladih u društvu te podsticanja solidarnosti između mladih i ostatka društva.

Jedan od ključnih mehanizama za uspostavljanje komunikacije između mladih i donosioca odluka je Strukturisani dijalog. Strukturisani dijalog, uveden 2006. godine, je mehanizam za dijalog između mladih i osoba ključnih u procesima donošenja i sprovođenja politika za mlade na svim nivoima (od lokalne, preko regionalne i nacionalne do evropske). Strukturisani dijalog ne uključuje samo mlade koji su članovi udruženja i/ili aktivni u zajednici, već i mlade koji nisu u nijednoj organizovanoj strukturi, a pogotovo mlade s manje mogućnosti.

U septembru 2010. godine je Evropska unija pokrenula inicijativu Youth on the Move, koja definiše ulogu mladih u ostvarivanju ciljeva strategije Evropa 2020 te mjere i aktivnosti od strane EU i zemalja članica usmjerene na ostvarivanje tih ciljeva. Nova inicijativa uspostavlja mehanizam za međusektorski pristup rješavanju izazova identifikovanih u polju mladih.

Na sledećim linkovima možete naći vise informacija o Evropskoj strategiji za mlade 2009-2018, kao i izvještaj o postignutim rezultatima do 2017. godine.

https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/youth-strategy-report_en.pdf

Download attachments: