facebook  twitter

ADP-Zid: Kontakt tačka za Erasmus+ Mladi u Akciji

24 Sep 2014
46502 times

Asocijacija za demokratski prosperitet-Zid je Kontakt tačka za program Erasmus + Mladi u Akciji u Crnoj Gori.

ADP-Zid je određen kao kontakt tačka od strane resursnog centra Evropske Komisije SALTO SEE u sklopu programa Erasmus + za Partnerske zemlje u susjedstvu Evropske unije.

Uloga ADP-Zid-a kao kontakt tačke za Crnu Goru je da pruža svu neophodnu pomoć i informacije organizacijama i pojedincima koji u okviru programa Erasmus + Mladi u Akciji žele da realizuju projekte vezane za rad sa mladima.

Erasmus + je program Evropske komisije koji za cilj ima da podstakne razvoj praktičnih vještina i zapošljivost mladih, kao i da doprinese modernizaciji obrazovnog sistema i omladinskog rada. Više od četri miliona Evropljana ima mogućnost da putem programa Erasmus+ studira, putuje, radi ili obavlja praksu u inostranstvu.

Benefiti programa Youth in Action i Erasmus+

Youth in Action (Mladi u Akciji) je program Evropske Komisije za mlade za period od 2007-2013 godine, koji je od 2014. integrisan u novi Erasmus+ program koji ima tri komponente, visoko obrazovanje, mladi i sport. Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid je Kontakt tačka za program Mladi u Akciji od 2007.godine.

Organizacijama iz Crne Gore, koje žele da prijave projekte i koji za ciljnu grupu imaju mlade, trenutno je omogućeno da apliciraju za Ključnu Akciju 2 – Capacity Building in the field of youth.

Sa početkom sprovođenja programa Erasmus +, u koji je uključen program Mladi u akciji, nastala je značajna razlika u mogućnosti finansijskih limita po projektima. Sada se umjesto samo jedne razmjene ili obuke sa budžetskim limitom od 25.000 eura, može konkurisati za projekte koji imaju kontinuitet u realizaciji sa budžetom do 150.000 eura.

Kroz Ključnu akciju 2 za mlade, program nudi mogucnost neformalnog obrazovanja, razvoja kompetenci i mogućnost kratkoročnih i dugoročnih programa mobilnosti na period od 7-10 dana (obuke), period od 5 – 21 dan (omladinske razmjene), kao i na period od 2-12 mjeseci (Evropski Volonterski Servis - EVS).

Tokom kratkoročnih međunarodnih razmjena, mladi imaju priliku da se upoznaju sa 30-tak svojih vršnjaka iz Evrope i regiona, steknu razne vještine i stručne kompetence kao što je komunikacija na stranom jeziku, prezentacione vještine, timski rad, razvoj inicijativa, liderske vještine. Osim vještina, Mladi stiču znanje kojim mogu da unaprijede znanja o različitim oblastima – od aktivnog građanstva, ljudskih prava, do izazova u oblasti zapošljavanja, ruralnog i održivog razvoja, te da se informišu o novim trendovima i socijalnim inovacijama.

Dugoročne razmjene, iako se ne smatraju kao aktivnosti koje na lokalnom nivou ostvaruju veliki uticaj na zajednicu, one daju priliku mladima na osamostaljivanje i personalni razvoj kroz višemjesečni boravak i rad u nekoj novoj kulturi. Povratkom u zemlju donose neke nove ideje i poglede koji imaju značajan uticaj na njihove vršnjake.

Za sve ove programe mladima je programom finansijski sve obezbijeđeno – od odlaska, boravka, viznih troškova (ako postoje).

Program u zemljama članicama EU i zemljama kandidatima koje plaćaju punu participaciju u ovom programu, finansira projekte preko Nacionalne agencije, dok se podrška projektima čiji su nosioci organizacije iz ostalih zemalja finansira kroz odobravanje na centralizovanom nivou u Evropskoj komisiji. U periodu od 2009-2013 odobrena su 28 projekata na centralizovanom nivou, u kojima su organizacije iz Crne Gore bili glavni aplikanti. Ukupan budžet tih projekata iznosio je 495,254.00 eura (po godinama: 2009 - 68.313,50; 2010 - 92.903,6; 2011 - 15.725,00; 2012 120.937,5; 2013 197.376,75). Ova statistika odnosi se iskljucivo na kratkoročne projekte (obuke i razmjene) koje su odobrene organizacijama iz Crne Gore.

Kako je za ovaj program moguće aplicirati kroz partenrstvo sa organizacijama iz zemalja članica EU za koje su nadležne nacionalne agencije, to su organizacije iz Crne Gore koristile i bile partneri na ukupno 119 kratkoročnih projekata, za period 2011-2013 godine, sto podrazumijeva slanje 1-3 ucesnika na obuke ili ne manje od 5 učesnika na razmjenu.

Statistika za mobilnost mladih na dugoročnom projektu - EVS, za period od 2011-2013 je pokazala da je 41 projekat odobren koji uključuje organizacije iz Crne Gore, bilo kao partnera koja šalje učesnike ili kao organizacija domaćin.

Ko može da učestvuje?

Postoje dva glavna načina da se uključite u Program:

 1. Vi ste...
  • Mlada osoba starosti između 13-30 ili omladinski radnik;
   državljanin Crne Gore;
  • još i ako ste:
  • Puni energije, kreativnosti i ideja i voljeli bi da pronađete način da ih razvijete
   Tražite mogućnost da se sastanete i razmijenite ideje i prakse sa drugim mladim ljudima i omladinskim radnicima iz različitih zemalja
   Zanima vas volontiranje u nekoj drugoj zemlji
  • Kao pojedinac možete biti UČESNIK u aktivnostima podržane od strane programa, a dostupne su mladima iz Crne Gore. Ako želite da se uključite možete učestvovati u kratkoročnim razmjenama i obukama (Akcija 3.1) ili u Evropskom Volonterskom Servisu (Akcija 2).

 2. Vi ste...
  • Nevladina omladinska organizacija
  • Neformalna grupa mladih ljudi koja postoji više od godinu dana
  • Lokalne ili regionalne javne institucije
  • Spremni da razvijete projekat i podnesete prijavu za finansiranje u okviru programa Mladi u akciji

Ako želite da se uključite i podnesete prijavu za finansiranje projekta i budete PROMOTER (kao nosilac projekta ili samo partner na projektu) morate pročitati pravila za apliciranje u VODIČu ZA PROGRAM MLADI U AKCIJI - http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en.
To će vam pomoći da shvatite ciljeve Programa i kriterijume, kao i da identifikuje vrste projekata koji mogu biti podržani programom.

 

Gdje mozete naći više informacija?

 • Erasmus+ Program
 • SALTO SEE Resursni centar za Erasmus+ Mladi u Akciji za Jugoistočnu Evropu – SALTO
 • Kontakt Tačka za Erasmus+ Mladi u Akciji u Crnoj Gori - Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid (ADP-Zid)