facebook  twitter

Koliko je crnogorsko društvo “slijepo” za sve izraženiji problem zavisnosti od KOCKANJA?

08 Mar 2017
19381 times

Zavisan od kockanja može postati bilo ko, bez obzira na pol, godine, ličnost, psihološke karakteristike, inteligenciju, obrazovanje, finansijsko stanje, mjesto življenja. Ta bolest kao i bilo koja druga može da se razvije kod bilo koga, ali zahtijeva i stručnu pomoć za njeno tretiranje, kazali su u razgovoru za naš portal iz Savjetovališta "Entera", koje radi u sklopu ADP “Zid”, a koje pruža pomoć svim onim osobama koje su zavisne od kockanja.

 

 

Naša sagovornica objašnjava da je najizraženiji problem društva to što se klađenje i ostale kockarske igre ne prepoznaju kao potencijalno opasne i rizične po zdravlje osobe i ne priznaje zavisnost od kockanja jednako kao zavisnost od psihoaktivnih supstanci. Ona napominje, da je prošle godine Amerika zvanično i uvrstila i učinila jednakim bolestima - zavisnost od kockanja i zavisnost od psihoaktivnih supstanci. Ipak, svi oni koji im se obrate i izraze želju za promjenom u svom životu, rado prihvate pomoć i podršku koja im se nudi u Savjetovalištu.

“Najteže je da osoba prepozna i prizna da ima problem i saopšti istinu članovima porodice, jer pored zavisnosti od kockanja osobe imaju najčešće i velike dugove, a nerijetko i neka blaža kriminalna djela. Međutim, uočavamo i da porodica često ne vidi simptome ili ne želi da prizna da njihov član ima problem, usljed neznanja ili straha od društvenih posledica ukoliko se otkrije da njen član ima problem, naročito ako je u pitanju bolest zavisnosti. Takođe, uviđamo i da najveći broj porodica ne smatra da članu sa problemom treba bilo kakva stručna pomoć i da taj problem može sama riješiti, a najčešće usljed neznanja o bolesti zavisnosti od kockanja ili odbijanja priznavanja problema. Apelujemo da sve da je zavisnost od kockanja podjednako opasna i teška kao i sve ostale bolesti zavisnosti, i da zahtijeva stručan tretman i pomoć. Često upoređujemo sa bilo kojom drugom bolešću, ako nam se pokvari zub idemo kod zubara, ne popravljamo ga sami i ne čekamo da sam se od sebe zaliječi, jer znamo da je nemoguće”, napominje Kraljević za Kolektiv.me. Ovo Savjetovalište funkcioniše od 2009. godine, i u njemu se sprovodi specijalizovan, stručan i posebno osmišljen tretman za osobe koje kockaju na problematičnom i patološkom nivou tj. koje su zavisne od kockanja. Kako nam je kazala psihološkinja u Savjetovalištu Vesna Kraljević, tretman se sprovodi grupno i individualno, i prilagođen je potrebi svakog pojedinca.

“Naročitu podršku klijenatima, pored samog tretmana i grupa samopomoći, predstavlja i to što imaju i 24h podršku u smislu da su telefoni naših terapeuta uvijek dostupni u slučaju krize, pa se više ne moraju sami suočavati sa svojim problemom kao što su ranije, prije početka tretmana. Glavni ciljevi tretmana koji sprovodimo su prekid daljeg kockanja-uspostavljanje apstinencije; otklanjanje ispoljenih posljedica (fizičkih, psihičkih, porodičnih, socijalnih) –rehabilitacija; povratak u društvo i društveni život kao aktivni, korisni i društveni član- reintegracija. Ciljevi koji su postavljeni na ovakav način ostvaruju se uspostavljanjem novog, zdravog i konstruktivnog načina života svih osoba koje su uključene u tretman, odnosno prekidom i promjenom starog i uspostavljanjem i usvajanjem novog obrasca ponašanja. Tretman koji se sprovodi u Savjetovalištu omogućava osobi da nesmetano nastavi sa poslom, obrazovanjem ili sl, i ne mora biti izopštena iz porodice,što osobama koje imaju ovaj problem predstavlja naročitu prednost. Tretman sprovode stručna lica – psiholozi i psihoterapeuti, posebno edukovani za oblast zavisnosti, u skladu sa svim svjetskim najuspješnijim metodama, rješenjima ove problematike i standardima”, objašnjava ona za Kolektiv.me.

U Savjetovalištu su stalno zaposlena dva psihologa, a ako to zahtijeva situacija, klijente upućuju i na ostale stručnjake. Naša sagovornica ističe da im se mogu javiti i osobe koje imaju potrebu za psihološkom pomoći, razgovorom ili savjetovanjem i koje se suočavaju sa nekim drugim psihološkim problemima.

EDUKACIJA NEOPHODNA

Osim pomoći onim osobama koje imaju problema sa kockanjem, u Savjetovalištu se organizuje i edukacija zaposlenih u objektima za priređivanje igara na sreću. Cilj im je da ukažu i smanje problem sa kojim se suočava sve veći broj mladih u Crnoj Gori – kockanjem. “Takođe, bavimo se i oblašću zakonodavnih rješenja u oblasti igara na sreću, bolesti zavisnosti, socijalnih servisa itd, ali se i trudimo da što više informišemo javnost o sverastućem problemu sa kojim se Crna Gora suočava, potencijalnim opasnostima neodgovornog kockanja i rizicma kojima su izložene osobe koje igraju bilo koju kockarsku igru. Cilj nam je i da edukujemo roditelje o opasnostima kockanja kod njihove djece. Trudimo se i da informišemo javnost da zavistan od kockanja može postati bilo ko, bez obzira na pol, godine, ličnost, psihološke karakteristike, inteligenciju, obrazovanje, finansijsko stanje, mjesto življenj , tj. da bolest kao i bilo koja druga može da se razvije kod bilo koga, ali i da zahtijeva stručnu pomoć za njeno tretiranje. Zavisnost od kockanja se može razviti bilo kome i bez obzira na to da li igra kladionicu, tombolu, trke pasa, aparate , rulet,...”, ističe Kraljević za naš portal. Bilo koja vrsta problema da je u pitanju, podrška porodice je veoma bitna, jer su na kraju krajeva oni naša spona gdje sve počinje i završava se, a pogotovo kada je riječ o bolestima zavisnost. Porodica je, objašnjava naša sagovornica, ključna u prepoznavanju problema, jer često pojedinac nije svjestan da je u problem. Ipak, nekada ni roditelji ne mogu da prepoznaju simptome, jer osoba to veoma vješto krije. “Naročito je lako sakriti online kockanje, pa preporučujemo roditeljima da kontrolišu svoju djecu, pogledaju sadržaje koje koriste djeca na mobilnom telefonu. Dosadašnji primjeri nam pokazuju da osobe koje su zavisne od kockanja, a igraju on line, kockaju dok su za ručkom sa porodicom, bez obzira na doba dana ili događaje u porodici, dok uče, dok su u školi ili na fakultetu, toaletu... Ostaju budni do kasno u noć, kockaju putem online kladionica, a roditelji misle da djeca spavaju. Iako znamo da kada je ovaj problem u pitanju da je porodici veoma teško da prihvati i da drugu šansu osobi koja ima problem sa kockanjem, apelujemo da ne odustaju lako, i da pruže drugu šansu svakome i upute ga na tretman. Svojim iskustvom i dosadašnjim rezultatima u ovoj oblasti, potvrđujemo da je moguće pomoći osobi koja ima problem sa kockanjem, i da se one veoma lako i brzo mogu promijeniti i uspostaviti zdrav i srećan život”, apleuje psihološkinja pri Savjetovalištu “Entera”.

PRED KOCKANJEM SE "ZATVARAJU OČI"

Istraživanja su, prema riječima naše sagovornice, pokazala da veliki broj mladih osoba ima problema sa nekom od bolesti zavisnosti. A, kako kaže, čini se da se pored svih oblika zavisnosti ili problematičnih ponašanja, kockanje najviše toleriše i da se najviše “zatvaraju oči” pred ovom pojavom. Smatra da je je cjelokupno crnogorsko društvo “slijepo” kada je u pitanju oblast problema kockanja. “Svjesni smo svi ekspanzije kladioničarskih igara i terminala za klađenje u kafićima i sve češće posjete građana istima, što predstavlja naročitu opasnost upravo zbog svoje sve veće dostupnosti. S druge strane, zakonska rješenja u oblasti igara na sreću su prilično davno donijeta i zahtijevaju promjene. Moramo pomenuti sve češću zastupljenost terminala za klađenje u kafićima, koji nemaju apsolutno nikakvo osoblje za kontrole i sprovođenje samih igara na sreću, pa je kockanje tako dostupno i maloljetnicima koji svoje slobodno vrijeme provode u kafićima. Terminali se po zakonu o igrama na sreću tretiraju podjednako kao kladionice, a moramo priznati da ima itekako velikih razlika. Sve nam se više mladih, savjesnih i odgovornih, obraća sa molbom da uradimo nešto po ovom pitanju jer primjećuju problematična ponašanja kod svojih vršnjaka koji kompulsivno igraju tombole na terminalima i traće svoje vrijeme i potencijale i polako zapadaju u problem. Takođe, država i zdravstveni sistem samostalno do sada nisu ništa uradili na polju prevencije ove bolesti. Koliko saznajemo, u planu je licenciranje socijalnih servisa koje pružaju razni vanisntituicionalni subjekti, pa se nadamo i saradnji sa zdravstvenim sistemom, i sufinasiranje tretmana kako bi liječenje i tretman svakome podjednako bio dostupan”, zaključila je Vesna Kraljević za Kolektiv.me.

Inače, sam tretman, kada je u pitanju liječenje zavisnost od kockanja, traje godinu dana, a smatra se da je potrebno da prođe pet godina apstinencije, kako bi se moglo kazati da je osoba izliječena, uz naravno kontrolne preglede. Svi koji imaju ovaj problem, ili jednostavno žele da se informišu, to mogu učiniti putem brojeva telefona: 067688908, 069300631; putem mejla na savjetovaliste@zid.org.me, ili preko Facebook stranice - “Savjetovalište Entera-Podgorica”.

http://www.kolektiv.me/86087/koliko-je-crnogorsko-drustvo-slijepo-za-sve-izrazeniji-problem-zavisnosti-od-kockanja